Hyppää sisältöön

Perusopetuksen ympäristötyö kasvattaa ilmastoinnostusta – aiheena ilmastokasvatus koulussa

Sibeliustalossa järjestettiin torstaina 14.10. ilmastoaiheinen ympäristötapahtuma. Lisäksi kaupungin kaikissa peruskouluissa tähän viikkoon huipentui ympäristöaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus.

Ympäristötapahtuma muodostui osallistumisesta, dialogista ja kohtaamisista. Tapahtumassa kuutisenkymmentä koululaista tutustui messuosastoon. Kolmessa erätaukokeskustelussa kuultiin lisäksi näiden lasten ja nuorten ajatuksia Lahden tulevaisuudesta ja siitä, kuinka ympäristöpääkaupungin tarina jatkuu. Keskustelun kirjauksia hyödynnetään muun muassa kaupungin strategiatyössä.   

Opetusalan ammattilaisille suunnatuissa puheenvuoroissa kuultiin näkökulmia ja keskusteltiin peruskoulun roolista ja toiminnasta ekologisen kestävyyden edistäjänä, Lahden tiedekasvatuksesta sekä Lahdesta ympäristöpääkaupunkina. Esi- ja perusopetuksen ammattilaistapahtumaan osallistui myös valtakunnallisen OPPIVA-verkoston edustajia. Tämä 32 kunnan muodostama yhteistyöverkosto kehittää opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta. 

Ympäristöinnostus yhdistää 

Ympäristöaiheisen paneelikeskustelun osallistujat monipuolistivat ympäristönäkemystä ja -tekemistä kukin omasta erilaisesta näkökulmastaan ja työtehtävästään. Yhteistä kaikilla oli vahva ympäristöinnostus ja katse tulevaisuuteen.   

Paneeliin osallistuivat (kuvassa istumassa vasemmalta) 
– lahtelainen keittiömestari Miki Puikkonen, jonka @beanbettersuomi -tuote kannustaa suomalaisia kokeilemaan rohkeasti myös kasviproteiinia lihan korvikkeena lautasella; 
– Lauri Larvus, sydämeltään lahtelainen ympäristö- ja ilmastoasioista intohimoisesti kiinnostunut business manager Gaia Consultingista  
– Vihreä Lippu -toiminnan ohjelmajohtaja Monika Salmivalli, jonka tehtävänä on edistää lasten ja nuorten keskuudessa kestävän elämäntavan toimintakulttuuria sekä 
– opetaustainen aktiivinen entinen lahtelainen Ida Savinainen, joka käy ”roskalenkeillä” ja näin innostaa kanssaihmisiä pitämään ympäristöstään huolta, (ota seurantaan IG:ssä @roskalenkilla) 
Paneelikeskustelun veti kaupungin strategia-asiantuntija Olli Toivonen 

Tavoitteena on rakentaa kestävää tulevaisuutta lahtelaisille lapsille ja nuorille 

Kaupungin peruskouluissa koko vuosi ja erityisesti tämä viikko on ollut ympäristöaiheinen. Jokainen peruskoulu on voinut suunnitella ympäristöpääkaupunkivuoden oman toteutuksen. Esimerkiksi Kärpäsen koulussa on ideoitu rastirataa, johon 1.–9. -luokkien oppilaat ovat tuottaneet erilaisia ympäristöaiheisia tehtäviä tai tietoiskuja. Rastirata jää näillä näkymin pysyvästi käytettäväksi.   

Peruskoululaiset pääsivät koulutyöskentelynsä lomassa seuraamaan livestriimauksia Sibeliustalon tapahtumista. Alakouluiset tutustuivat ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen messuosastoon Helgan ja Hugon opastamina. Toiminnallisella messuosastolla esittäytyivät muun muassa  Vihreä Lippu, Salpakierto, Lahden kaupungin ympäristökasvatus, pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Oulun kaupungilta kestävä kehitys ja luonnontieteetLahden JunnuYliopistoSalpausselkä Geopark 

Lisätiedot  

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue  
Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, perusopetuspalvelut 
opetuksen suunnittelija Petra Larvus, puh. 044 482 0790  

Kuva Markus Ketola