Hyppää sisältöön

Pientulisijojen käyttö vaikuttaa hengitysilman laatuun yllättävän paljon

Lämmityskauden alkaessa kaupungin asiantuntijat muistuttavat, että jokainen voi itse vaikuttaa polttamalla vain kuivaa ja puhdasta puuta oikeanlaisella polttotavalla.

Lahdessa ilmanlaatu on eurooppalaisen vertailun mukaan keskimäärin erittäin hyvä. Ajoittain ilmanlaatua heikentävät liikenne, katupöly ja pientaloalueilla puunpoltto.

Tänään julkaistavassa raportissa esitetään Lahden ja Hollolan mittauspisteiden bentso(a)pyreenipitoisuudet vuoden 2020 alusta vuoden 2021 heinäkuun loppuun saakka. Bentso(a)pyreenipitoisuudet ovat seurausta epätäydellisestä palamisesta, mikä aiheutuu enimmäkseen kotitalouksien pientulisijojen käytöstä. Mittaustulosten mukaan omakotialueen pitoisuudet olivat vuonna 2020 hieman tavoitearvotason alapuolella.

Epäpuhtaasta puunpoltosta muodostuu lähialueelle epäterveellistä savua. Pienpolton terveys- ja viihtyvyyshaitat saadaan minimoitua muutamalla niksillä, joita jokaisen on helppo noudattaa.

Näin vältät puunpolton haitat

Tärkeintä on:

  • Polttaa tulisijassaan vain kuivia, puhtaita ja sopivan kokoisia klapeja – ei koskaan jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
  • Opetella käyttämään tulisijaansa oikein. Tulen sytyttyä voi käydä ulkona katsomassa piipusta tulevan savun väriä ja haistelemassa savun hajua. Tavoitteena on vaalea savu, joka ei haise kitkerälle.
  • Huolehtia säännöllisestä nuohouksesta ja tulisijan kunnon tarkastuksesta.

Käyttämällä tulisijaa oikein sen hyötysuhde paranee: mitä vähemmän saasteita, sitä enemmän lämpöä saadaan talteen.

Ajantasaista tietoa ilmanlaadusta

Lahden kaupunki ja Hollolan kunta tutkivat yhdessä yrityskumppaneidensa kanssa ulkoilmanlaatua Lahden ja Hollolan alueilla. Ilmassa esiintyvien saastepitoisuuksien selvittäminen on lakisääteistä ja tehdään yhdessä solmitun sopimuksen mukaisesti.

Asukkaille tarjotaan ajantasaista ilmanlaatutietoa, mm. maksuton, ilmanlaadusta tiedottava tekstiviestipalvelu. Tähän samaan yhteiseen sopimukseen sisältyy ulkoilman hiukkasiin sitoutuneiden, terveydelle haitallisten, aineiden tutkiminen. Mittaus perustuu näytteiden keräämiselle ja laboratorioanalyyseille.

Tutustu raporttiin

Lisätiedot