Hyppää sisältöön

Pippon yritysaluetta aiotaan laajentaa

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 20.12. asemakaavaa, joka mahdollistaa uusien yritystonttien rakentamisen Pippoon.

Pippo on kasvava ja houkutteleva yritysalue. Asemakaavan muutoksella osoitetaan uusia elinkeinoelämän tontteja pääosin kaavoittamattomalle alueelle. Tontit sijaitsevat Kujalankadun ja Vanhanradankadun varsilla, ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 50 hehtaaria. Yritysalueen kehittäminen voi tuoda 1000–2000 uutta työpaikkaa.

Uudet korttelialueet mahdollistavat teollisuutta, varastointia, logistiikkaa sekä liike- ja toimistorakennuksia. Alueelle voi rakentaa myös liikenneasemia vedyn, kaasun tai polttoaineen jakeluun ja sähköautojen lataukseen.

Uusilla korttelialueilla tullaan tekemään kalliolouhintaa ja maanmuokkaustöitä. Rakentaminen vaikuttaa alueen maisemaan.

Uusien yritysalueiden sijoitteluun vaikuttavat ensisijaisesti luontoarvojen ja ekologisten yhteyksien säilyttäminen. Viheralueiden välisen yhteyden säilyminen Liipolan ja Linnaistensuon välillä on huomioitu asemakaavassa.

Perhepuiston Puumajaseikkailu aiotaan uusia

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Launeen Perhepuiston Puumajaseikkailu-leikkivälineen uusimista. Iäkkään Puumajaseikkailun tilalle haetaan uniikkia, ympäristöön sopivaa, haastavaa ja seikkailullista leikkivälinettä tarjouskilpailulla. Valintaperusteina ovat muun muassa turvallisuus, puumajamaisuus ja materiaalit. Uusi leikkiväline on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2024 aikana.

Monipuolinen Launeen Perhepuisto on yksi Lahden tunnetuimmista kohteista, ja perheet tulevat sinne leikkimään myös ulkopaikkakunnilta.

Kaupunkiympäristölautakunnan 20.12. esityslista

Aihealueet