Hyppää sisältöön

Pitkäaikaistyöttömyys kasvussa

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2020 marraskuun lopussa selvästi korkein Lahdessa (16,6%), matalin Espoossa, 11,3 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kasvuaan suurissa kaupungeissa marraskuussa. Myös lomautettujen määrä vähenee hitaasti ja on kääntynyt jopa selvään kasvuun, varsinkin Oulussa, Porissa ja Jyväskylässä.

Työttömien määrä kasvoi Lahdessa marraskuun 2020 aikana 147 henkilöllä, lomautettujen määrä väheni 9 henkilöllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 171 henkilöllä ja nuorisotyöttömien määrä 17 henkilöllä. Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 marraskuun lopussa 16,6 %, 4,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli marraskuussa 12,0 %.

Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa marraskuussa 9 286, 2 417 henkilöä enemmän  kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 156, 187 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 2977, 974 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa marraskuun lopussa 979, 53 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten.

Lahden työttömyysaste laski tasaisesti vuoden 2020 alkupuolelle asti ja oli helmikuussa 13,7 %, 4,8 prosenttiyksikköä alempi kuin helmikuussa 2015. Koronaepidemia nosti Lahden työttömyysasteen 22 prosentin tuntumaan huhti-toukokuussa 2020 massalomautusten sekä nuorisotyöttömyyden kasvun seurauksena. Marraskuussa 2020 Lahden työttömyysaste nousi jo selvästi yli vuoden 2016 tason, 16,6 prosenttiin.

Koko maan työttömyysaste 12 %

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2020 marraskuun lopussa selvästi korkein Lahdessa (16,6 %), matalin Espoossa (11,3 %) koko maan työttömyysasteen ollessa 12 %. Vuoden aikana työttömyysaste noussut eniten Vantaalla (+5,9 pros. yksikköä) ja Helsingissä (+4,9 pros. yksikköä). Lahdessa kasvua oli +4,4 pros. yksikköä ja koko maassa +3,3 pros. yksikköä. Marraskuun 2020 aikana työttömyysaste  kasvoi  eniten Kouvolassa, Jyväskylässä, Joensuussa ja Lahdessa.

Työttömien määrä on kasvanut maalis-marraskuun 2020 aikana suurista kaupungeista eniten Helsingissä, 16 308 henkilöllä, Vantaalla 6 467 henkilöllä ja Espoossa 5 579 henkilöllä, myös Tampereella ja Turussa kasvua oli lähes 3 000 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 1 593 henkilöä ja koko maassa 66 385 henkilöä maalis-marraskuun aikana.

Marraskuun 2020 aikana työttömien määrä väheni eniten Helsingissä, -572 henkilöllä, Tampereella, -502 henkilöllä, koko maassa työttömien määrä kasvoi 1 819 henkilöllä. Työttömien määrä kasvoi eniten marraskuun aikana Jyväskylässä (+211 henk.) ja Kouvolassa (+188 henk.), Lahdessa kasvua oli 147 henkilöä.

Lomautettujen määrässä kasvua Lahdessa maalis-marraskuussa 860 henkilöä

Lomautettujen määrä on kasvanut maalis-marraskuun 2020 aikana eniten Helsingissä, 8 556 henkilöllä, Vantaalla kasvua oli 3 697 henkilöä ja Espoossa 2 951 henkilöä, myös Tampereella ja Turussa kasvua oli yli 1 800 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 860 henkilöä ja koko maassa yli 31 000 henkilöä. Marraskuun 2020 aikana lomautettujen määrä väheni eniten Helsingissä (-384 henk.), Vantaalla ja Espoossa, Lahdessa vähennystä oli 9 henkilöä. Kasvua oli eniten Oulussa, Porissa ja Jyväskylässä, koko maassa lomautettujen määrä kasvoi 805 henkilöllä marraskuun aikana.

Alle 25 vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut maalis-marraskuun 2020 aikana eniten Helsingissä, lähes 2 000 henkilöllä, Vantaalla 789 henkilöllä ja Espoossa 594 henkilöllä. Lahdessa kasvua oli 112 henkilöä ja koko maassa 6 289 henkilöä. Kuopiossa, Joensuussa, Porissa ja Kouvolassa nuorisotyöttömiä oli marraskuussa vähemmän kuin helmikuussa 2020. Marraskuun 2020 aikana alle 25 vuotiaiden työttömien määrä väheni eniten Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella. Koko maassa alle 25 vuotiaiden työttömien määrä väheni 277 henkilöllä marraskuun aikana, Lahdessa kasvua oli 17 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut maalis-marraskuun 2020 aikana eniten Helsingissä yli 3 800 henkilöllä, Espoossa 1 430 henkilöllä ja Vantaalla 1 288 henkilöllä. Lahdessa kasvua oli 839 henkilöä ja koko maassa yli 22 000 henkilöä. Marraskuun 2020 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi eniten Helsingissä (+582 henk.), Espoossa (+177 henk.) ja Lahdessa (171 henk.). Koko maassa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 3 300 henkilöllä marraskuun aikana.

Ulkomaalaisten ja alle 25-vuotiaiden työttömyysasteet korkealla

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli MARRASkuun lopussa 2020 koko maassa 24,7 %. Suurista kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli Espoossa (23,2 %), korkein Lahdessa (34,2 %) ja Joensuussa (34,0 %). Ulkomaalaisten työttömyysaste aleni marraskuun 2020 aikana eniten Tampereella, -2,4,prosenttiyksikköä, Lahdessa kasvua oli 0,5 prosenttiyksikköä.

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli oli MARRASkuun lopussa 2020 koko maassa 13,8 %. Matalin nuorisotyöttömyysaste suurista kaupungeista oli Espoossa ja Turussa (11,1 %), korkein Lahdessa (19,0 %) ja Jyväskylässä sekä Kouvolassa (18,3 %). Nuorisotyöttömyysaste laski marraskuun 2020 aikana koko maassa -0,8 prosenttiyksikköä. Eniten laskua oli Kuopiossa (-1,6 pros. yks.), Lahdessa laskua oli 0,8 prosenttiyksikköä.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli MARRASkuun lopussa 2020 koko maassa 24,7 %. Suurista kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli Espoossa (23,2 %), korkein Lahdessa (34,2 %) ja Joensuussa (34,0 %). Ulkomaalaisten työttömyysaste aleni marraskuun 2020 aikana eniten Tampereella, -2,4,prosenttiyksikköä, Lahdessa kasvua oli 0,5 prosenttiyksikköä.

Lahden työllisyysaste 66,9 %

Lahden työllisyysaste on noussut vuodesta 2015 lähtien ja oli ennakkotietojen mukaan 69 % helmikuun 2020 lopussa. Työttömien määrän raju kasvu kuitenkin laski työllisyysasteen 62,5 prosenttiin toukokuun lopussa. Marraskuun lopussa  2020 Lahden työllisyysaste oli ennakkotietojen mukaan 66,9 %.

Vuoden 2020 marraskuun lopussa Lahdessa oli työttömänä (sis. lomautetut) 9 286 henkilöä, 2 417 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 2 075 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 marraskuuhun verrattuna työttömiä oli 1 597 henkilöä (17 %) enemmän. 

Vuoden 2020 marraskuussa Lahdessa oli 1 156 nuorisotyötöntä, 187 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 164 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 marraskuuhun verrattuna alle 25- vuotiaita työttömiä oli 149 henkilöä (15 %) enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 marraskuun lopussa 2 977, 974 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 471 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 marraskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 774 henkilöä (26 %) enemmän.

 

Lähde: Tilastokeskus, TEM Työnvälitystilasto.