Hyppää sisältöön

Pormestarien tehtävärajaus selkeäksi

Vaalikauden mittainen pormestariohjelma ja selkeä tehtävien jako Lahden kaupungin johtamisjärjestelmätoimikunnan linjauksina.

Toimikunta esittää, että ensi keväänä aloittavan pormestariston kausi on vaalikauden mittainen. Näin tuetaan poliittisen johtamisen pitkäjänteisyyttä ja vakautta. Kauden muuttamista kahdesta neljään vuoteen perustellaan myös vaalikauden kestävällä pormestariohjelmalla.

Toimikunnan näkemyksen mukaan pormestariohjelma konkretisoi kaupungin strategian nostamalla esille poliittiset valinnat asioiden valmisteluun. Toimikunnan mielestä pormestariohjelman valmistelun on oltava avoin kaikille valtuustoryhmille ja ohjelmaan pitää tuoda myös vaikeiden asioiden linjauksia. Toimikunta haluaisi pohjaesitykset julkiseen keskusteluun jo ennen vaaleja.

Pormestarin ja apulaispormestarin tehtävärajaus selkeäksi

Johtamisjärjestelmätoimikunta on koonnut apulaispormestarien tehtävät uudessa ehdotuksessa yhteen kohtaan, samalla apulaispormestarin toimintaa suunnattiin lautakunnan johtamiseen. Käytännön työssä tulee huolehtia siitä, että apulaispormestari ja palvelualuejohtaja tunnistavat johtajuutensa ja keskeiset vastuiden eroavaisuudet. Sama pätee toimikunnan mielestä myös pormestarin ja kansliapäällikön yhteistyöhön.

Pormestarin tehtävänä on esitellä kaupunginhallituksessa kaupunkistrategia ja siihen liittyvät muut ohjelmat. Toimikunta esittää nyt, että pormestari voi tarvittaessa ottaa esiteltäväkseen kansliapäällikölle kuuluvan asian kaupunginhallituksessa ja apulaispormestarit voivat tarvittaessa ottaa asian esiteltäväkseen johtamassaan lautakunnassa.

Toimintatavat on kuitenkin sovittava selkeiksi ja viestittävä läpi organisaation. Toimikunta muistuttaa riskistä sekoittaa viranhaltijavalmistelu ja poliittinen päätöksenteko valmistelun liian varhaisessa vaiheessa.

Valtuutetun aloiteoikeuteen rajauksia

Lahdessa valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on valtuuston kokouksen yhteydessä oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Käytännössä aloitteita on tehty hyvin monenlaisista asioista. Aloitteen tulisi kuitenkin olla luonteeltaan esitys kaupungin toimialaan kuuluvan tehtävän hoitamisesta.

Johtamisjärjestelmätoimikunta esittää, että valtuuston käsittelyyn tulevan aloitteen allekirjoittajina tulee olla vähintään 10 valtuutettua. Muussa tapauksessa kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen. Uutena aloitemuotona olisi ryhmäaloite, joita valtuustoryhmä voi tehdä kahdeksan kappaletta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Aluejohtokunnasta koko kaupungin osallisuuteen

Kaupunki haluaa kehittää osallisuus- ja lähidemokratiamallia johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Vaihtoehtona nykyiselle aluejohtokunnalle johtamisjärjestelmätoimikunta kannattaa uutta kumppanuuspöytämallia. Tavoitteena on luoda alueellinen toimintamalli suuralueille esim. pohjoinen, itäinen, eteläinen ja keskusta mahdollisimman kattavan osallisuuden saavuttamiseksi.

Johtamisjärjestelmätoimikunnan puheenjohtaja Sirkku Hildén korostaa, että edustuksellinen alueellinen malli vahvistaa tasavertaisuutta, lisää hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja vireyttä sekä samalla vähentää byrokratiaa.

-Kyseessä on toiminnallinen malli, jonka tavoitteena on aktivoida asukkaita erityisesti alueiden sekä palveluiden kehittämisessä, määrärahojen kohdentamisessa ja erilaisissa kannanotoissa. Näin saamme päätöksentekoon entistä vahvemman pohjan, sanoo Hildén.

Muutokset hallintosääntöön ja virkaorganisaatioon

Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt pormestarien tehtävien vastaavuutta suhteessa palvelualueisiin sekä nykyisen organisaation kehittämistarvetta ja hallintosäännön päällekkäisyyksien poistamista. Erityisiä muutostarpeita on elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen toimintojen uudelleenjärjestely, uuden hyvinvointi- ja vapaa-ajan lautakunnan tehtävän tarkentaminen, kaupungin sote-roolin terävöittäminen sekä osallisuus- ja lähidemokratian uuden toimintamallin käyttöönotto. Muutokset vaativat laajempaa tarkastelua yhdessä palvelualueiden ja henkilöstön kanssa. Johtoryhmä tuo esitettävät muutokset poliittiseen käsittelyyn elokuun 2020 aikana.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti 12.3.2018 poliittisen johtamisjärjestelmän muutoksesta pormestarijärjestelmäksi seuraavan vaalikauden alusta 1.6.2021. Johtamisjärjestelmätoimikunnan raportti tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen tehtävinä muutoksina hallintosääntöön valtuuston päätettäväksi.

Lisätietoja:

Johtamisjärjestelmätoimikunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen pj. Sirkku Hildén, 050 327 2691
Toimikunnan varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston pj. Hannu Rahkonen, 040 593 1590