Hyppää sisältöön

Puhtaan energian tuotantolaitos -hankkeessa toivotaan vuoropuhelua lahtelaisten kanssa

Ilmakuva Koksikadun tontista

Lahden kaupunki järjesti asukastilaisuuden 8.12., jossa keskusteltiin uudesta puhtaiden kaasupolttoaineiden ja hiilidioksidivapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksesta. Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Lahden Kymijärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä Koksikatu 8:ssa sijaitseva niin sanottu Urasan tontti. Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointi, johon toivotaan lahtelaisilta lähtötietoja ja mielipiteitä.

Satojen miljoonien eurojen investointi Lahden tuleviin energiaratkaisuihin edistää kaupungin ympäristötavoitteita. Valmis tuotantolaitos veisi Lahden edelläkävijäksi vetytalouden edistäjänä ja edesauttaa Lahden hiilineutraalius-tavoitteita, koska laitoksen prosessilämmöstä voidaan tehdä merkittävä määrä CO2-vapaata kaukolämpöä Lahteen.

Asukastilaisuudessa keskustelua ympäristövaikutuksista ja liikenteestä

Lahden kaupunki, Nordic Ren-Gas Oy, Lahti Energia, Hämeen ELY-keskus esittelivät hanketta kattavasti noin viidellekymmenelle osallistujalle.  Keskeisimpiä tavoitteita oli vuoropuhelun käynnistäminen lähiseudun asukkaiden kanssa, joita kiinnosti erityisesti tuotantolaitoksen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat. Paikalla oli myös useita tuotantolaitoksen tekniikasta kiinnostuneita.

Tuotantolaitosta rakennetaan olemassa olevan Kymijärven voimalaitoksen läheisyydessä olevalle valmiille tontille, joten vaikutukset ympäristöön ovat rakentamisvaiheessa vähäiset. Tuotantolaitos ottaisi Kymijärven voimalaitosten savukaasuista hiilidioksidia sekä valmistaa vetyä vedestä elektrolyyserillä. Hiilidioksidin ja vedyn reagoidessa keskenään syntyy uusiutuvaa synteettistä metaania, joka kuljetetaan tontilta tankkiautoilla kaasukäyttöisten rekkojen polttoaineeksi. Tuotantolaitoksen tuottama prosessilämpö taas päätyisi kaukolämmöksi Lahteen. Prosessien myötä Lahti Energian kaukolämmöntuotannon hiilijalanjälki pienenee.

Liikenne Koksikadun tontille tapahtuu Ratavartijankadun kautta. Arvioiden mukaan raskaan liikenteen määrä alueella ei lisäänny nykyisestä. Tuotantolaitos voisi valmistaa kaasupolttoainetta noin 1800 rekkaan. Tankkaustoiminta ei kuitenkaan tapahtuisi tontilla, vaan kaasu toimitettaisiin jakelua varten muualle tankkauspisteisiin.

Hankkeen kustannukset lahtelaisille rajoittuvat lähinnä asemakaavan muutosprosessiin, eli kustannukset muodostuvat pääosin hankkeesta vastaavalle Nordic Ren-Gas Oy:lle. Hanke on myös hakenut Työ- ja elinkeinoministeriöltä hankkeelle investointitukea. Toiminnassa olevan tuotantolaitoksen arvioidaan tuottavan Lahteen 20 työpaikkaa.

Hankkeesta kiinnostuneille muodostetaan seurantaryhmä

Tilaisuuden esittelymateriaali ja esitysten videotallenne ovat nähtävissä kaupungin hankesivulla. https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoitus/kaavatyokohteet/moysa-koksikatu-8/

Lahtelaisilta toivotaan nyt vuoropuhelua ja mielipiteitä hankkeesta. Yhteydessä voi olla suoraan hankkeesta vastaaviin henkilöihin lisäkysymysten muodossa. Asukkailla on myös mahdollisuus liittyä hankkeen seurantaryhmään, jolloin tietoa saa hankkeen etenemisestä ja tulevista asukastilaisuuksista suoraan sähköpostiin. Seurantaryhmään voi liittyä mukaan täällä: https://link.webropol.com/s/ren-gas

Hämeen ELY-keskus on käynnistänyt hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, johon toivotaan lahtelaisilta mielipiteitä. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä verkossa ja Lahden pääkirjastossa sekä Lahti-pisteessä. Mielipiteet on toimitettava Hämeen ELY-keskukseen viimeistään 5. tammikuuta 2023. YVA-ohjelmasta voi lukea lisää Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: (linkki).

YVA-prosessi jatkuu vielä kevään ajan ja asemakaavaluonnosta valmistellaan samanaikaisesti. Uusiutuvan synteettisen kaasupolttoaineen tuotanto alkaisi tontilla aikaisintaan 2026.

 

Yhteystiedot:

Johanna Palomäki, kaupunginarkkitehti, johanna.palomaki(at)lahti.fi / +358503878715

Juuso Heinämäki, vuorovaikutussuunnittelija, juuso.heinamaki(at)lahti.fi / +35844163820

Lauri Puro, Nordic Ren-Gas Oy, hankekehitysjohtaja, lauri.puro(at)ren-gas.com / +358 50 300 6043