Hyppää sisältöön

Pyöräilijöiden ja kävelijöiden toiveissa kustannustehokkaasti turvallinen Mannerheiminkatu

Harjun rinteessä kulkevan itäisen osuuden suunnitelmia esiteltiin Rekolankadun pop-up pisteellä keskiviikkona 12.6.

Nykyistä Mannerheiminkadun kävelyn ja pyöräilyn väylää halutaan kehittää Iso-Paavolankadun ja Kujalankadun välisellä matkalla. Väylä kulkee Mannerheiminkadun suuntaisesti harjun rinteessä. Suunnitelmissa on omat väylät pyörille ja jalankulkijoille. Rekolankadulle puolestaan kaavaillaan pyöräkatua.

Suunnitelmat olivat esillä Rekolankadun pop-up pisteellä keskiviikkona 12.6. Lisäksi palautetta sai jättää verkkokyselyn kautta.

Kyselyyn vastasi noin 50 henkilöä. Heidät tuo reitille vapaa-aika tai työmatka. Myös alueen asukkaat olivat vastanneet kyselyyn aktiivisesti. Valtaosa vastaajista ilmoitti kulkevansa reitillä pyörällä. Pop-up pisteellä vieraili alueen asukkaita, työmatkapyöräilijöitä ja vapaa-ajan kävelijöitä. Kävijöitä oli kolmisenkymmentä iltapäivän aikana.

Kustannustehokkuus ja turvallisuus päällimmäisenä

Päällimmäisenä toiveena väylän käyttäjillä oli kehittämisen kustannustehokkuus. Kadun leventäminen tuntui osasta turhalta, koska liikkujien määrä vaikuttaa maltilliselta. Tunnetta vaaratilanteista syntyy esimerkiksi pihalta ajoväylälle peruuttaessa tai koiraa ulkoilutettaessa, kun pyöräilijöillä on vauhtia matkassa. Myös alikulkutunneleiden turvallisuuteen toivottiin parannusta.

Ajatus pyöräilyn ja kävelyn erottamisesta omille väylilleen nähtiin kuitenkin hyvänä ratkaisuna. Reitti koetaan vihreänä ja viihtyisänä ja moni toivookin, että rinteen puustoa pyrittäisiin säilyttämään. Rekolankadun kohdalla oli tutkittu vaihtoehtoa, jossa väylä kulkisi Mannerheiminkadun ajoväylän vieressä, mutta vastaajat näkivät, että nykyinen väylä palvelee riittävän hyvin, kunhan päällyste on kunnossa ja selkeillä merkinnöillä osoitettaisiin omat kaistat pyöräilijöille ja kävelijöille.

Suunnitelmat lautakunnan arvioitavana syksyllä

Hanke on osa pyöräilyn pääreittien kehittämistä. Nyt kehitettävä osuus palvelee liikkujia matkakeskukselta ja keskustasta Kariston, Villähteen ja Pippon suuntaan. Kyseessä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmat tulevaisuuden yhteyksien parantamiseksi. Kaupunkiympäristölautakunta arvioi suunnitelmia syksyllä.

Lisätietoja