Hyppää sisältöön

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta linjaa ulkoilmakonserttien päättymisajasta

Päätösesityksen mukaan ulkoilmakonserttien tulee päättyä Lahden tapahtumapaikoilla aiempien vuosien tapaan viimeistään klo 24.00.

Yleisestä päättymisaikalinjauksesta poikkeavat sellaiset tapahtumat ja tapahtumapaikat, joiden päättymisaika on erikseen rajoitettu meluilmoituspäätöksellä tai vuokrasopimuksessa.

Lahdessa tapahtumapaikat sijoittuvat asutuksen läheisyyteen tai ranta-alueille, jolloin melu voi vaikuttaa monen ihmisen elämään ja ulottua laajalle.

Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa pelisäännöt eri tapahtumapaikoilla, tiedottaa linjauksesta ja huomioida lähialueen asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset. Linjaus auttaa myös yrittäjiä tapahtumien suunnittelussa.

Vuosi 2023 on Lahden suurtapahtumavuosi. Ympäristöpalvelut on valmistellut tapahtumien päättymisaikalinjausta yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Valmistelussa on perehdytty myös muiden isompien kaupunkien toimintatapalinjauksiin.

Meluilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuma-ajankohtaa. Lahdessa tapahtumakohtaiset meluilmoituspäätökset tekee ympäristöpalvelut ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan kokouksen 14.3.2023 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa.

Lisätiedot