Hyppää sisältöön

Rakennus­val­vonnan tiedote parveke­kai­teiden turval­li­suudesta

Vantaalla sattunut parveketurma on nostanut esiin kysymyksiä parvekkeiden turvallisuudesta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tutkii tapausta. Epäillään, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi tai sen kiinnitykset ovat pettäneet ja nainen on pudonnut.

Rakenteilla olevat talot

Jatkossa rakennusvalvonta edellyttää rakenteilla olevissa hankkeissa selvitystä parvekelasien ja niiden kiinnikkeiden kestävyydestä. Lasirakenteilla varustettuja parvekkeita, terasseja tai muita vastaavia rakenteita, ei saa ottaa käyttöön ennen kuin ne ovat määräysten mukaiset ja turvalliseksi todetut.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän, vastaavan työnjohtajan ja rakennesuunnittelijan tulee varmistaa lasi- ja muita kaiderakenteita koskevien vaatimusten täyttyminen rakennushankkeessaan.

Rakennusvalvonta edellyttää edellä mainituista kaiteista laseineen rakennesuunnittelijan lausuntoa, että asia on kunnossa. Tarvittaessa rakennusvalvonta voi edellyttää ulkopuolista tarkastusta MRL 150 c §:ssä säädetyn mukaisesti. Lisätietoja toimintatavoista saa kyseisen kohteen valvontainsinööriltä.

Olemassa olevat rakennukset

Jos asukkailla tai taloyhtiöllä herää epäilys parvekekaiteiden turvallisuudesta, voi taloyhtiö, tai muu rakennuksen haltija, hankkia ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään asiaa. Lasikaiteiden lisäksi myös mm. kaiteiden vanhenemisen takia voi olla perusteltua tarkastuttaa kaiteet.

Maankäyttö ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Rakennuksen kunnossapitovastuu on rakennuksen omistajalla. Tämä koskee myös parvekkeita ja niiden kaiteita.

Olemassa olevien rakennusten osalta mahdollisista toimenpiteistä ja suosituksista tiedotetaan viranomaisten toimesta erikseen. Poliisin ja Tukesin tiedotteen mukaan Tukes käynnistää valvontahankkeen, jolla pyritään selvittämään onnettomuuskaidetta vastaavien suunnitteluratkaisujen yleisyyttä.

Lisätietoja:

rakennustarkastaja Juhani Pirinen, p. 044 482 0808

Lisätietoja ympäristöministeriön kotisivuilla