Hyppää sisältöön

Rakennusvalvonta käsitteli lupia vuonna 2021 edellisvuotta enemmän

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta saa tiedoksi kokouksessaan Lahden rakennusvalvonnan lupien määrät ja käsittelyajat viime vuodelta.

Viime vuonna Lahden rakennusvalvonta myönsi erilaisia lupia 1 125, kun edellisenä vuonna vastaava määrä oli 891. Lupamäärä on kasvanut edellisvuodesta 26 prosenttia, mikä kertoo kaupungin elinvoiman kasvusta, kaupunkilaisten aktiivisuudesta omien asuinolosuhteidensa kehittämisessä ja luottamuksesta tulevaan.

Kasvua on myös ollut rakentamisen laajuudessa: kerrosalat ovat kasvaneet 25 prosenttia ja tilavuudet 33 prosenttia.

Esimerkiksi rakennusluvan, joita myönnettiin viime vuonna 597, saaminen kesti keskimäärin 24 päivää ja rakennustöiden aloittamisoikeuden sai kahdessa päivässä.

Poikkeamispäätösten käsittelyaika oli keskimäärin 41 vuorokautta. Rakennusvalvonnan poikkeamispäätöksiin ja purkamislupiin sisältyvät pakolliset kuulemis- ja lausuntomenettelyt, joiden kesto on vähintään 14 vuorokautta.

Luvut lupakäsittelyiden pituudesta ja määristä esitetään rakennus- ja ympäristölupalautakunnan kokouksessa 11.1.