Hyppää sisältöön

Rakokiveläiset mukana puiston suunnittelussa

Rakokiveen, lähelle uutta monitoimitaloa, suunnitellaan puistoa. Koululaiset ja muut Rakokiven asukkaat kommentoivat suunnitelmia helmikuun alussa. Suunnittelijat tutustuivat näkemyksiin, ja puiston suunnitelmaa tarkennetaan.
Havainnekuvassa on esitetty vehreä puisto, jossa on mäntyjä sekä keskellä kiviveistos.

Tavoitteena on säilyttää alueen mäntyjä ja luoda paikkaan vehreyttä. Sitä toivoivat myös suunnitelmia kommentoineet. Uuden puiston halutaan olevan Rakokiven kohtaamispaikka ja mahdollistavan pienten tapahtumien järjestämisen. Puistossa tulee olemaan lisäksi leikkipaikka: ensisijaisesti vähän isommille lapsille, koska lähellä ovat päiväkodin ja koulun pihat.

Koululaiset kertoivat mielipiteensä kyselyssä ja luovilla tavoilla

Rakokiven koulusta 110 oppilasta vastasi uuden puiston leikkipaikkaa koskeneeseen kyselyyn. Lapset kertoivat, että haluavat erityisesti kiipeillä, leikkiä ja viettää aikaa puistossa kavereiden kanssa.

Kyselyssä esitettiin viisi vaihtoehtoista leikkivälinettä, joista pyöreä kiipeilyteline Megafrisbee sai eniten kannatusta eli 38 %. Lapset kertoivat väreistä, joita he leikkivälineisiin toivoivat. Myös leikki- ja pelailumahdollisuuksia toivottiin vastauksissa.

Puistosuunnittelua mietittiin ja opeteltiin myös askarrellen ja piirtäen koululla. Tuloksena suunnittelijat saivat melkein parisenkymmentä suunnitelmaa inspiraatioksi, josta ammentaa myös tulevien puistojen suunnittelussa.  – Toivottavasti saisitte puiston pian aloitettua. En malta odottaa, että se on valmis, kertoi eräs 10-vuotias vastaaja.

Koululaisten toiveita Rakokiven uudelle puistolle. Kyselyyn vastasi 110 koululaista, joiden keski-ikä oli 10 vuotta. 27 % kertoi haluavansa kiipeillä puistossa ja 21 % toivio hengailua ja oleskelua. Leikkipaikkavaihtoehdoista pyöreä kiipeilyteline Megafrisbee sai eniten kannatusta eli 38 %. Lapset toivoivat leikkivälineisiin väreiksi vaaleansinistä, keskisinistä, hiekkaa, punaista ja mustaa. Lapset vastasivat Lahden kaupungin toteuttamaan kyselyyn tammi-helmikuussa 2021.

Raportti Rakokiven puiston koululaiskyselystä 2021

Puistoluonnoksista ensimmäinen vaihtoehto sai eniten kannatusta

Avoimesti kommentoitavana verkossa oli kolme puistosuunnitelmaluonnosta. Mielipiteensä kävi kertomassa yli sata henkilöä. Luonnoksista keskusteltiin myös 1.2.2021 järjestetyssä verkkotilaisuudessa, jossa kävi paikalla noin 70 henkeä.

Rakokiveen sopivimmaksi ihmiset arvioivat ensimmäisen luonnoksen (kuvassa). Siinä pidettiin pehmeistä ja luonnollisista muodoista, vanhojen puiden säilyttämisestä sekä pyöreästä amfiteatterikatsomosta.

Asukasillassa ja kyselyn kautta toivottiin kuitenkin, että myös pienten lasten leikkiminen otetaan puiston suunnittelussa paremmin huomioon. Tältä osin suunnitelmaa vielä päivitetäänkin. Samoin tarkastellaan voidaanko näköyhteyttä lisätä ja kulkua sujuvoittaa monitoimitalon suuntaan. Hyödyllistä palautetta saatiin myös tapahtumien vaatimasta tilasta ja sähkönsaannista. Kumpikin seikka otetaan huomioon suunnitelmassa ja aiheesta konsultoidaan Nastolan aluejohtokuntaa.

Ulkokuntolaitteitakin puistoon toivottiin useamman henkilön suulla. Kuntolaitteiden sijoittamiseen leikkialueiden yhteyteen liittyy tarkkoja turvallisuusnormeja. Myös puiston suunnittelun budjetti ja tila asettavat omat rajansa. Tarvetta ulkokuntolaitteille ei unohdeta, mutta luontevampi paikka niille saattaa löytyä esimerkiksi urheilukeskuksen luota.

Mielipiteitä jakoi istumispaikkojen määrä puistossa: osa toivoi niitä paljon, toiset taas näkivät niissä riskejäkin ns. asiattoman oleskelun kannalta. Luonnoksissa esitettiin myös kivitaideteosta puistoon, joka ammentaisi alueen Rakokivi-nimestä. Patsaasta ja sen sijainnista oli vastaajilla erilaisia näkemyksiä. Suurempi osa kuitenkin näki teoksen hyvänä ideana, mutta sille sopivaa sijaintia selvitetään vielä.

Muistio Rakokiven verkkotilaisuudesta 1.2.2021

Puistoa rakentamaan päästäisiin syksyllä

Puiston suunnittelu jatkuu kevättalvella ja keväällä. Nastolan aluejohtokunnalle esitellään päivitettyä suunnitelmaa maaliskuun kokouksessa. Puiston rakentaminen ajoittuisi syksyyn.

– Vastausten määrä osoittaa, että nastolalaisilla on paitsi hieno osallistumiskulttuuri myös aito kiinnostus kehittää omaa elinympäristöään, kiittää vuorovaikutussuunnnittelija Henrik Saari osallistuneita.

Kysy lisää