Hyppää sisältöön

Rälssissä ja Renkomäessä maisemoidaan

Eteläisessä Lahdessa valmistellaan tällä hetkellä laajamittaista maisemointia kahdella alueella. Ympäristöpääkaupungin tavoitteena on, että vanhat maanotto- ja vastaanottoalueet muutetaan tulevina vuosina asukkaiden virkistäytymispaikoiksi.
Havainnekuvassa polut muodostavat pyöreitä reittejä Rälssinmäelle.
Havainnekuva Rälssin maisemointisuunnitelmasta, Ramboll.

Käytöstä poistuneiden maanvastaanottoalueiden muuttaminen virkistyskäyttöön on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi myös muualla Suomessa. Helsingissä Malminkartanon täyttömäki on muodostunut suosituksi virkistys- ja elämyskohteeksi portaineen, ympäristötaideteoksineen ja pulkkamäkineen.

Lahdessakaan ei täysin pystytä välttymään rakentamisessa syntyviltä ylimääräisiltä maa-aineksilta, vaikka maata hyödynnetäänkin esimerkiksi meluvalleissa.

Rälssistä voi tulla ulkoilualue, jossa onnistuu lintujen tarkkailu

Rälssin maan- ja lumenvastaanottoalueelle on tehty uuden asemakaavaehdotuksen yhteydessä maisemointisuunnitelma. Sen tavoite on luoda täyttömäestä monipuolinen virkistysalue nykyisen käytön päätyttyä.

Noin 150 metrin korkeuteen meren pinnasta ulottuvalta mäeltä avautuu jo tällä hetkellä ympäristöön upeita näkymiä, ja rinne tarjoaisi mahdollisuuksia monimuotoiseen ulkoiluun, urheiluun ja esimerkiksi lintujen tarkkailuun. Alueelle tuodaan vain puhdasta maata, joten mäki sopii hyvin myös virkistykseen ja istuttamiseen.

Rälssin maisemointisuunnitelmassa on esitetty, että mäen laelle ja rinteille muodostettaisiinkin ulkoilureittejä sekä erilaisia paikkoja oleskeluun, retkeilyyn, liikuntaan ja luonnon kokemiseen. Mäen laella kasvillisuus olisi matalampaa ja niittymäistä mahdollistaen avoimia näkymiä. Suunnitelmassa on esitetty myös esimerkiksi näkötornia ja kuntoportaita.

Rälssissä maisemointia on tarkoitus tehdä vaiheittain seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana. Mäen maisemointi ja muutos virkistyskäyttöön olisi mahdollista aloittaa alueen eteläosasta. Se vaatii, että uuden kaavaehdotuksen mukaisesti nykyisen sisääntuloreitin siirtäminen alueen pohjoispuolelle toteutuu. Myös lumenvastaanottopaikka siirrettäisiin silloin alueen pohjoisosaan.

Havainnekuvassa näkyy hulevesiallas, jossa on lintuja. Ympärillä on puita ja ulkoilevia ihmisiä.
Kosteikkoalue, Rälssin maisemointisuunnitelman havainnekuva, Ramboll.

Renkomäessä työ käynnistyy selvitysten tekemisellä

Renkomäen soranottoalueen maisemointisuunnitelman laatiminen on vasta käynnistymässä. Alueen muuttaminen virkistyskäyttöön tulee kestämään vuosia, mutta hanke pääsee alkuun nyt ympäristöpääkaupunkivuotena.

Ensin kartoitetaan alueen luontoarvojen ja virkistyskäytön tilanne. Näiden selvitysten pohjalta laaditaan maisemointisuunnitelmat.

Tavoitteena on laatia luonnon monimuotoisuutta lisäävä ja virkistysmahdollisuudet huomioiva maisemointisuunnitelma koko laajalle soranottoalueelle. Kaupungin omistama soranottoalue ei sisällä Lahden sisääntuloväylälle näkyvää ottoaluetta.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 4.3.2021 ilmestyneessä kaavoituskatsauksessa.

Tutustu kaavoituskatsaukseen