Hyppää sisältöön

Renkomäen monitoimitalon perustustyöt ovat alkaneet

Renkomäen yhteisöllisen monitoimitalon rakentaminen on käynnistynyt. Monitoimitalo toteutetaan elinkaarihankkeena ja vaativien ympäristö- ja laatutavoitteiden mukaisesti.

Työmaan valmistelevat maanmuokkaustyöt aloitettiin maaliskuussa ja parhaillaan ovat käynnissä teräsbetonipaalutus- ja perustustyöt. Ne kestävät alustavan arvion mukaan toukokuun alkuun saakka.

Kesä on rakennushankkeen vilkkainta aikaa, silloin työmaalla asennetaan rakennuksen runkoa sekä taloteknisiä järjestelmiä ja tehdään maanrakennustöitä. Elokuussa rakennuksen runko on pääosin asennettu ja työmaalla valmistaudutaan vesikaton rakennustöihin.

Renkomäen monitoimitalo on Lahden ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava rakennus. Elinkaarimallissa hankkeen toteuttajat, Skanska ja Caverion, ovat vastuussa niin kiinteistön suunnittelusta ja rakentamisesta kuin kunnossapidostakin koko 20 vuoden palvelujakson ajan.

Rakennuksessa käytetään toimivia, energiatehokkaita ja elinkaareltaan kestäviä teknisiä ratkaisuja ja tekniikassa on otettu huomioon tilojen muuntojoustavuus. Alhainen hiilijalanjälki saavutetaan hyvällä kokonaissuunnittelulla sekä uusiutuvia energioita hyödyntämällä.

Vastuullinen rakentaminen näkyy myös kohteen ympäristö- ja laatutavoitteissa. Renkomäen monitoimitalolle haetaan vaativaa, neljän tähden RTS-ympäristöluokitusta ensimmäisenä kohteena Lahdessa.

Ympäristöpääkaupunki Lahden yksi keskeisistä tavoista edistää ilmastotavoitteita on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Renkomäen monitoimitalossa pyritään määräyksiä pienempään energiankulutukseen ja tavoitteena on korkein energialuokka A.

Rakennuksen tavoitteena on olla koko alueen ja kyläyhteisön toiminnallinen ja yhteisöllinen keskus. Monitoimitaloon sijoittuvat Renkomäen ja Ali-Juhakkalan koulut, Renkomäen päiväkodin esiopetus ja siihen liittyvä varhaiskasvatus sekä Renkomäen kirjasto. Monitoimitalo toteutetaan nykyisen Renkomäen koulun viereen ja sinne tulee tilat noin 560 lapselle. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 8 000 neliömetriä. Rakennus otetaan käyttöön vuoden 2023 kevätlukukauden alussa.

Hankkeen toteuttavat Skanska ja Caverion. Skanska vastaa rakennusteknisistä töistä suunnitteluineen sekä toimii hankkeen pääurakoitsijana. Caverion vastaa rakentamisvaiheessa talotekniikan kokonaistoteutuksesta suunnitteluineen, ja sen valmistuttua kiinteistön kunnossapidosta ja huollosta sekä palvelujen johtamisesta 20 vuoden ajan.

Työmaan vaikutukset alueella liikkumiseen

Renkomäen koulun ja kirjaston pysäköintialueena on uusi monitoimitalon pysäköintialue, jonne on käynti Lakkitehtaantieltä. Myös kaikki saattoliikenne on ohjattu uudelle pysäköintialueelle.  Uudelta alueelta on osoitettu turvallinen jalankulku koulurakennukseen liikuntakenttien takaa. Pysäköintialueella on eroteltu työmaaliikenne, saattoliikenne, pysäköinti ja jalankulkureitit. Pysäköinti Orimattilankadun varrella on kielletty.

Liikuntakentät ovat koulupäivän ajan oppilaiden käytössä ja muuna aikana alueen asukkaiden käytettävissä.

Lisätietoja

Lahden Tilakeskus
projektipäällikkö Tero Harju
p. 050 398 5560, tero.harju@lahti.fi

Skanska Talonrakennus Oy
suunnittelujohtaja Jukka-Pekka Päivinen
p. 040 7708 913, jukka-pekka.paivinen@skanska.fi

Caverion
liiketoimintayksikön päällikkö Jani Orava
p. 040 746 1608

www.lahti.fi/monitoimitalot