Hyppää sisältöön

Robotiikan opetus Lahdessa ja tulevaisuuden työelämän tarpeita

Lahdessa on nyt yksiin kansiin koottuna tietoa robotiikan koulutustarjonnasta eri kouluasteilla perusopetuksesta korkeakoulutukseen ja miten sitä opetetaan. Lisäksi teknologiateollisuuden yrityksiltä kerättiin kyselytutkimuksella tietoa siitä, minkälaista robotiikan osaamista työelämä tarvitsee.
Lahden lyseon opiskelijoita tutustumassa robotiikkaan ja Nao-robottiin. Kuva: Antti Sihlman

Robotiikan RoadMapiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

– Selvitystyöllä haluttiin avata robotiikan merkitystä opetuksen ja oppimisen kehittämisessä sekä tulevaisuuden taitojen kehittämiseksi, kertoo Lahden lyseosta opettaja Jaakko Kokkonen, joka vastasi RoadMapin toteutuksesta yhdessä työryhmän kanssa.

Lahdessa tiede- ja teknologiakasvatusta kehitetään Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen (Helsingin yliopisto), Lahden ammattikorkeakoulu LABin, Koulutuskeskus Salpauksen sekä Lahden kaupungin perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja myös varhaiskasvatuksen yhteistyönä.

– Robolinkki-yhteistyöprojektissa tavoitteena oli edistää eri koulutustasojen yhteistyötä sekä kiinnostusta LUMA-tieteisiin, robotiikkaan ja teknologiaan. Toivon, että tällä olisi vaikuttavuutta lasten ja nuorten tulevaisuuden koulutus- ja uravalintoihin sekä kiinnostusta myös yrittäjyyteen, toteaa hanketta luotsannut projektipäällikkö Mira Mämmi.

Projektiin saatiin valtionavustusta Opetushallitukselta vuosina 2019-21.

Robotiikan opintoja kaikilla kouluasteilla

Tällä hetkellä kaikki peruskoululaiset pääsevät eri ikäryhmittäin tutustumaan robotiikkaan. Koulujen kerhotoiminnassa siihen voi enemmänkin paneutua. Myös opettajilla on mahdollisuus perehtyä robotiikan ja ohjelmoinnin saloihin tieto- ja viestintätekniikan suunnitelman mukaisesti. Kouluissa on oppilasagentteja, jotka tässä toimivat opettajien tukena ja innoittajina.

Korkea-asteella ja ammatillisessa koulutuksessa voi opiskella oman suuntautumisalaan liittyvää robotiikkaa, lukioissa vapaa valintaisina kursseina osana yleissivistystä. Kaikkiin perusopintoihin robotiikka ei kuitenkaan vielä sisälly.

Esimerkiksi Riihimäellä robotiikka sisältyy paikalliseen opetussuunnitelmiin kaikilla kouluasteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Lahdessa tämän edistämiseksi tarvitaan osaamisen kehittämistä sekä koulutuksen ja yritysyhteistyön tiivistämistä entisestään.

Minkälaista robotiikan osaamista työelämä tarvitsee?

Teknologiateollisuuden yrityksiltä kerättiin kyselytutkimuksella tietoa siitä, minkälaista robotiikan osaamista työelämä tarvitsee. Kyselyyn osallistui yhteensä kuusi teknologiateollisuuden yritystä Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomen alueelta.

Vastauksissa todettiin, että robotiikan osaajia tarvitaan jo nyt, tulevaisuudessa tarve kasvaa. Automaatio nähdään ainoana tapana kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Tulevaisuudessa uusilta työntekijöiltä toivotaan perusrobotiikan osaamista, ohjelmointi- sekä kielitaitoa. Vastauksissa nähtiin, että robotiikka on myös asiayhteyksien havainnointia. Myös ongelmanratkaisutaitoja harjaannuttavia perusvalmiuksia tarvitaan.

Erilaisia robotiikan oppimiskokemuksia

Humanoidirobotti Nao. Kuva: Mira Mämmi

Hankkeen aikana Lahden lyseossa toteutettiin robotiikkakurssi ja kahta kurssia pilotoitiin. Lyseoon hankittiin humanoidirobotti Nao tavoitteena tutustuttaa opiskelijoita helposti robotiikkaan, vaikka ala sinällään ei kiinnostaisikaan.

– Opiskelijat ohjelmoivat Naosta hyvän ja hymyilevän asiakaspalvelijan. Tehtävässä kokeiltiin Naon kasvojentunnistusta eri tilaisuuksissa tervehtimässä tulijoita, mikä selvästi herätti mielenkiintoa. Aiomme käyttää robotin tunnistusominaisuutta muun muassa vanhempainilloissa ja esittelytilaisuuksissa, kertoo lukion lehtori Esa Palkio.

Kaupungin lukiokoulutuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä suunniteltiin lisäksi teollisuusrobotiikan valmentava opintojakso, joka voidaan lisätä amk-insinöörin korkeakouluopintoihin. Kurssi tulee syksystä lukion kurssitarjontaan valittavaksi. Tavoitteena on laajentaa jatkossa myös Salpauksen koulutustarjontaa.

Lahden JunnuYliopisto -yhteistyönä rakennettiin viitosluokkalaisten opetuspakettia aiheena algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka. Kaupungin jokaisessa peruskoulussa on nyt robotteja edistämässä robotiikan koulutuksen kehittämistä. JunnuYliopisto on varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva tiedekasvatuspolku, jonka tavoitteena on taata jokaiselle Lahden kaupungin lapselle ja nuorelle mahdollisuus tutustua tieteeseen ja tutkimukseen.

– Toteutuneet kurssit ja opetuskokonaisuudet jatkuvat ja muuta tiedekasvatuksen kehitystä katsotaan asia kerrallaan, lupailee lukio- ja vastuualuejohtaja Heikki Turunen.

– Meillä on nyt hyvän perusta yhteistyössä edistää erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen tiedekasvatusta.

Tutustu robotiikan RoadMap:iin

Lisätiedot

Lukio- ja vastuualuejohtaja Heikki Turunen, 044 716 1330

Lahden lyseo, opettajat Jaakko Kokkonen, jaakko.kokkonen@edu.lahti.fi ja Esa Palkio, 050 383 6517

Robolinkki-hankkeen projektipäällikkö Mira Mämmi, 044 018 7148