Hyppää sisältöön

Seitsemän uutta yritystä kaupungin ilmastokumppaneiksi

Uudet ilmastokumppanit sitoutuvat omilla tavoitteillaan vähentämään toimintansa kasvihuonepäästöjä.

Kaupunki sai tiistaina seitsemän uutta lahtelaista yritystä ilmastokumppaneiksi kun Insofa, Lahti Basketball Juniorit, Mainostoimisto Lento, Novart, Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari, Tolvanen ja Tres Hombres Consulting Group allekirjoittivat ilmastositoumukset kaupunginjohtajan kanssa. Uudet kumppanit monipuolistavat entisestään ilmastokumppanien verkostoa.

Päästölaskennasta vaikuttavuutta päästötoimiin

Ilmastokumppaneiksi haluavat yritykset laativat kevyen päästökartoituksen, jonka pohjalta tavoitteet asetetaan.  Uusilla kumppaneilla korostuvat erityisesti energiavalinnat, sähkön säästäminen, sekä jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen. Askon Lahden sohvatehdas Insofa vaihtaa kaikki noin 2000 loisteputkea led-valaisimiksi. Jalmarissa taas tartutaan syntyvän jätteen määrään esimerkiksi ruokahävikkiä vähentämällä ja lajittelua parantamalla. Mainostoimisto Lento vaihtaa sähkösopimuksensa vihreään sähköön. Tres Hombres Consulting Groupin kohdalla liikkuminen osoittautui merkittäväksi päästölähteeksi, ja yritys pyrkiikin puolittamaan lentomatkustamisen ja vähentämään myös autoilun päästöjä. Catering-yritys Tolvanen puolestaan panostaa jatkossa biohajoaviin kertakäyttötuotteisiin ja lisää kasvisruokavaihtoehtojen tarjontaa.

Parhaimmillaan yritysten ilmastotavoitteet ja toimet vaikuttavat suorien päästöjen lisäksi myös muiden toimijoiden hiilijalanjälkeen. Esimerkiksi Novart hakee laajempaa vaikuttavuutta tavoittelemalla toimitusketjun sitoutumista hiilijalanjäljen pienentämiseen. Lahti Basketball juoniorit puolestaan pyrkii vaikuttamaan kulutuksen päästöihin järjestämällä seuran jäsenille mahdollisuuksia kierrättää harrastusvälineitään koriskirppiksillä sekä kannustamalla kimppakyyteihin, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Ilmastokumppanuus sopii kaikille – Uusia yrityksiä ja toimijoita otetaan mukaan ympäri vuoden

Ilmastokumppanuudella kaupunki haluaa tarjota erityisesti alueen pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden ryhtyä ilmastotyöhön ja tuoda se näkyväksi osaksi toimintaansa. Ilmastokumppanuus on maksutonta ja perustuu vapaaehtoisuuteen sekä itse asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Ilmastokumppanuus sopii toimialasta riippumatta kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Ensi syksystä lähtien ilmastokumppanuudesta kiinnostuneiden yritysten on mahdollista saada LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta tukea sekä päästölaskentaan että toimenpiteiden suunnitteluun.

Lue lisää ilmastokumppanuudesta ja kumppaneiden tavoitteista

Aihealueet