Hyppää sisältöön

Selvitys: MAL-sopimukset laajennettava Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

MAL-sopimukset lisäävät kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

MAL-sopimusmenettelyä ympäristöministeriölle selvittänyt Matti Vatilo esittää sopimusten laajentamista Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille. Tällä hetkellä MAL-sopimus koskee vain neljää suurinta kaupunkiseutua.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutujen myötä MAL-sopimusten piirissä olisivat kaikki Suomen suuret, yli 100 000 asukkaan kaupungit. Selvityksen mukaan sopimusneuvottelut voidaan käynnistää erillisellä valtioneuvoston päätöksellä jo kuluvan talven aikana.

Ympäristöministeriön viime syyskuussa asettama selvityshenkilö Matti Vatilo luovutti MAL-sopimusmenettelyn laajentamista koskevan selvityksensä 17.1. ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle.

Kestävän kehityksen kaupunkipolitiikkaa

MAL-sopimuksessa kunnat sitoutuvat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, uudistamaan kuntien palveluita digitalisaatiota hyödyntämällä, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduilla vastataan suurille kaupunkiseuduille tyypillisiin maakäytön, asumisen ja liikenteen haasteisiin sosiaalisesta segregaatiosta ilmastonmuutokseen. Laajentuva sopimusmenettely mahdollistaa ratkaisut haasteisiin yhdessä seudun kuntien ja valtion kanssa nykyistä tavoitteellisemmin ja vaikuttavammin.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut tuovat sopimuksiin konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjunnasta, digitaalisuudesta ja osallisuudesta.

– Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä. Tuomme kaupunkiseuduille myös kansainvälisesti kiinnostavia ratkaisuja, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén.

Kaikilla kolmella uudella kaupunkiseudulla on selvityksen mukaan hyvät valmiudet sekä neuvottelujen käynnistämiseen että MAL-menettelyn kehittämiseen. Kaupungit odottavat valtioneuvoston tekevän mahdollisimman pian periaatepäätöksen selvitysmiehen esityksen pohjalta.

Aihealueet