Hyppää sisältöön

Sibeliustalolla pohditaan maahanmuuton nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä

Sibeliustalolle kokoontuu torstaina 17.8.2023 yli 100 maahanmuuttotyön ja eri alojen asiantuntijaa Päijät-Hämeestä ja eri puolelta Suomea. Tilaisuudessa esitellään kolmen maahanmuuttoa edistävän hankkeen tuloksia ja paneelikeskustelussa peilataan tulevaa. Hankkeiden päätöstilaisuuden yhteisenä teemana on Kansainvälistyvä Lahti – tukea vieraskielisille.  

Tilaisuuden pääpuhujana on tutkija Pasi Saukkonen, joka puhuu maahanmuuton nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Saukkonen on maahanmuuttoon erikoistunut tutkija.

Paneelikeskustelussa haetaan eväitä, miten tästä eteenpäin. Saukkosen lisäksi keskusteluun osallistuvat TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö Marja Kiijärvi-Pihkala LAB-ammattikorkeakoulusta, Koulutuskeskus Salpauksesta opetusalapäällikkö Kyllike Ladva, Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilusta palveluesimies Marja-Liisa Väisänen sekä kaupungin maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta. Tilaisuuden avaa kaupungin elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw.

Lahden kaupungissa on toiminut elinvoima- ja työllisyyspalvelujen hallinnoimana kaksi maahan muuttaneiden kotouttamista ja työllistämistä edistävää hanketta, Access Alipi ja Lahden OSKE sekä Koulutukeskus Salpauksessa Bridges -hanke.

  • Salpauksen maahanmuuttajakoulutuksen Bridges-hanke on toteuttanut interaktiivisia verkkokursseja, joiden kohderyhmänä ovat erityisesti maahan muuttaneet ja vanhemmat ihmiset.
  • Access Alipi -hankkeessa on kehitetty maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluita Päijät-Hämeessä sekä monikielistä viestintää.
  • Lahden OSKEssa on mallinnettu maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja työnhakuun ja opiskeluihin liittyen sekä kartoitettu kielikoulutuksen tarvetta.

Access Alipi – ja Lahden OSKE –hankkeet ovat saaneet rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Ely-keskukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koulutuskeskus Salpauksen Bridges-hanke on eurooppalainen Erasmus+ -kumppanuushanke.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Anne Saloranta, maahanmuuttotyön asiantuntija, 050 539 1639