Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnan päätettäväksi henkilövalintaesityksiä sekä esitys Villähteen ja Erstan koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä

Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtajaksi esitetään Virve Jämséniä ja Tiirismaan peruskoulun rehtoriksi Jussi Virsusta. Lisäksi esitetään Erstan ja Villähteen koulujen hallinnollista yhdistämistä sekä yhdistetyn koulun rehtorin viran avointa hakua. Sivistyslautakunta käsittelee muun muassa näitä asioita kokouksessaan 24. toukokuuta 2022.

Opetus- ja kasvatusjohtajaksi esitetään Virve Jämséniä ja Tiirismaan peruskoulun rehtoriksi Jussi Virsusta

Valintatyöryhmät esittävät yksimielisesti Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtajan tehtävään KM Virve Jämséniä sekä Tiirismaan peruskoulun rehtoriksi Jussi Virsusta 1.8.2022 alkaen.

Jämsen hoitaa tällä hetkellä Akaan kunnan sivistysjohtajan viransijaisuutta. Hän on virkavapaalla Riihimäen kaupungin opetuspäällikön tehtävästä. Luokanopettajaksi ja erityisluokanopettajaksi kouluttautunut Jämsen on toiminut myös rehtorin tehtävissä. Hänellä on monipuolinen ja vahva kokemus opetus- ja kasvatusorganisaation johtamisesta, hyvät ja monipuoliset yhteistyötaidot, ratkaisukeskeisyyttä sekä kehittämishalukkuutta.

Opetus- ja kasvatusjohtajan tehtävään oli 12 hakijaa, joista seitsemän kutsuttiin videohaastatteluun. Kolme eteni varsinaiseen haastatteluun.

Tiirismaan peruskoulun rehtorin tehtävään oli kuusi hakijaa, jotka kaikki haastateltiin. Monipuolisen opetusalan johtamiskokemuksen ja osaamisen perusteella valittavaksi esitetään Jussi Virsunen. Tällä hetkellä Virsunen toimii Harjun koulun rehtorina sekä Lahden ruotsinkielisen koulun rehtorin viransijaisena. Virsunen on toiminut pitkään luokanopettajana ja monipuolisissa hallinnollisissa tehtävissä, muun muassa Imatran sivistysjohtajana.

Tiirismaan peruskoulun rehtorina toiminut Kari Turpeinen on siirtynyt eläkkeelle. Opetus- ja kasvatusjohtajana vuodesta 2010 toiminut Lassi Kilponen siirtyy Pohjois-Tapiolan peruskoulun rehtoriksi Espooseen.

Esitys Erstan ja Villähteen koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään, että Erstan ja Villähteen peruskoulut yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2022 lukien. Samassa yhteydessä uuden koulun rehtorin tehtävä avataan julkiseen hakuun touko-kesäkuun 2022 aikana. Uudelle koululle järjestetään nimikilpailu syksyllä 2022.

Syksyllä 2021 hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaan Ersta-Villähde -alueelle suunnitellaan yksi 2-sarjainen alakoulu. Koulu tullee sijoittumaan Erstan koulun tontille, mitä puoltaa se, että alueelle on jo kaavoitettu tontteja mahdollista pientaloasumista varten.

Villähteen koulun uudisrakennusosa toimii edelleen pienten lasten, esi- ja alkuopetuksen kouluyksikkönä ja osana uutta yhdistyvää koulua. Tämä lisättiin suunnitelmaan palveluverkkotyön yhteydessä tehdyn vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella.

Palveluverkkosuunnitelman mukainen esitys perustuu alueen oppilasennusteeseen, minkä mukaan vuonna 2030 alueella on 295 alakouluikäistä lasta eli käytännössä lapsimäärä on liian pieni nykyisen rakenteen ylläpitämiseksi. Lisäksi Villähteen vanha koulukiinteistö on käyttökiellossa ja koulu toimii väliaikaistiloissa uudisrakennusosaa lukuun ottamatta.

Koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä on keskusteltu koulujen henkilöstön kanssa. Henkilöstöllä ei lähtökohtaisesti ole mitään hallinnollista yhdistymistä vastaan. Huolta aiheuttaa johtamisresurssin riittävyys sekä virassa olevien opettajien sijoittuminen tulevaisuudessa.

Villähteen koulun oppilaskunnalta ja Erstan koulun vanhempaintoimikunnalta on saatu asiasta lausunnot. Villähteen koulun oppilaskunnan kanta oli neutraali.

Erstan koulun vanhempaintoimikunnan lausunnon mukaan hallinnollisen yhdistämisen malli vaikuttaa pääosin luontevalta ja toimivalta ratkaisulta. Lausunnossa todetaan huoli oppilasennusteiden pitävyydestä ja koulun riittävästä koosta alueen oppilasmäärälle. Vanhempainyhdistys pyytää varmistamaan, että uudessa koulussa on riittävästi opetushenkilöstöä huolehtimassa opetuksen eriyttävistä ratkaisuista.

Vanhempainyhdistys pyytää kaupunkia lisäksi varmistamaan, että alueen pyöräily- ja jalankulkureitit ovat mahdollisimman turvalliset.

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään myös, että uuden koulun rehtorin tehtävä avataan julkiseen hakuun touko-kesäkuun 2022 aikana. Lisäksi käytännön järjestelyin huolehditaan siitä, että kummassakin kouluyksikössä toimii lähiesimies.

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 24.5.2022 esityslistaan.

Lisätiedustelut

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut

henkilövalinnoista
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574

koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä
opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328
vastaava rehtori Matti Saarela, 044 416 3336