Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnan päätettäväksi valintaperusteet ruotsin kielen kielikylpyopetukseen ja tuntijako

Ruotsin kielen kielikylpyopetus alkaa esiopetuksesta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Esityksen mukaan opetukseen valitaan 12 opetusmuodosta kiinnostunutta lahtelaista lasta, joiden äidinkieli on joku muu kuin ruotsi.

Kotimaisten kielten kielikylpyopetuksella tarkoitetaan kaksikielistä opetusta, jossa osa opetuksesta järjestetään suomen ja osa ruotsin kielellä. Opetuksessa oppilaalle tarjotaan autenttinen, koko koulun arjen huomioiva, kielenkäyttöympäristö, jossa oppilas on samanaikaisesti sekä kielen oppija että kielen käyttäjä. Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu kielikylpykieltä äidinkielenään.

Sivistyslautakunnalle esitetään, että perustettavan opetusryhmän koko on 12 lasta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 12, käytetään valintaperusteena kielellisiä valmiuksia mittaavaa koetta. Kokeen pistemäärien mukaisessa järjestyksessä ryhmään valitaan enintään 12 lasta. Saman pistemäärän saavuttavien kesken suoritetaan tarvittaessa arvonta. Mikäli lapsi muuttaa esi- ja perusopetuksen aikana Lahdesta toiseen kuntaa, hän menettää opiskeluoikeutensa kielikylpyopetuksessa Lahdessa.

Esitetty valintamenettely olisi yhdenvertainen Lahden esi- ja perusopetuksessa järjestettävän kaksikielisen suomi – englanti -opetuksen valintaperusteiden kanssa. Kielikylpyopetuksen oppilaista muodostetaan yhdysluokkia ja opetus järjestetään Lahden ruotsinkielisen, Lotilan ja Tiirismaan koulujen yhteistyönä, jolloin opetus voidaan järjestää taloudellisesti järkevällä tavalla.

Opetuksen kokonaistuntimäärä pysyy samana

Sivistyslautakunta vahvistaa myös kielikylpyopetuksen tuntijaon 1.8.2021 aloittavien oppilaiden osalta. Esityksen mukaan kaikkien opetettavien aineiden yhteenlaskettu kokonaistuntimäärä pysyy samana. Tuntijaon täydennys etenee porrastetusti kyseisen ikäluokan edetessä perusopetuksessa.

Kielikylpykielen osuus opetuskielenä tulee olla vähintään 50% niin, että esiopetuksessa kielikylpykielen osuus on lähes 100 %, 1 – 2 vuosiluokilla noin 90 %, vuosiluokilla 3 – 4 70 % ja vuosiluokilla 5 – 9 keskimäärin 50%. Tällöin kielikylpyopetus on kokonaisuudessaan käytössä Lahden perusopetuksessa lukuvuonna 2029-2030.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 6.10.2020.

Sivistyslautakunta on päättänyt toukokuussa 2020 kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen vakiinnuttamiseksi Lahden perusopetukseen. Valmisteluryhmä on jatkanut opetusjärjestelyihin liittyviä jatkovalmisteluja, ja tuntijaon perusteista on kuultu myös lausuntoja.

Lisätietoja

Lahden kaupunki,
perusopetuspalvelut, opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, puh. 044 416 3159
Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 6.10.2020 esityslistaan