Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 31.3.2020

Kaikki sivistyslautakunnan jäsenet olivat paikalla lukuun ottamatta jäsen Kimi Uosukaista. Kokous pidettiin sähköisesti 31.3.2020.

Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Kukkasen koulun siirtyminen Nastopolin kiinteistöön syyslukukauden alussa 2021

Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan, että Kukkasen koulu siirtyy väistöön Nastopolin kiinteistöön syyslukukauden alussa 2021. Asian käsittelyn kuluessa perusteluosan viimeinen lause poistettiin esittelijän ehdotuksesta: ”Kukkasen koulun tontin vapautuessa, se on käytettävissä uudisrakennuksen suunnitteluun ja mahdolliseen aloitukseen.”

Palvelusetelin käyttö yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Sivistyslautakunta käsitteli palvelusetelisääntökirjaan esitettyjä päivitystarpeita ja esitystä palvelusetelin perushinnan enimmäisarvon korottamisesta. Lautakunta sai myös tilanneselvityksen palvelusetelin käytöstä yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja päätti palvelusetelin perushinnan enimmäisarvon korottamisesta.

Käsittelyn aikana palvelusetelisääntökirjaan tehtiin useita muutosehdotuksia, joista seuraavat lisättiin palvelusääntökirjaan (käsittelyvaiheet äänestyksineen on kirjoitettu auki pöytäkirjaan):

  • Lautakunta arvioi palvelusetelituottajan mahdollisuutta toimia Lahden lisäksi Päijät-Hämeen alueella. Tätä täsmennettiin niin, että myönnettäessä palveluseteliä Lahden ulkopuolelle huomioidaan erityisesti varhaiskasvatuspaikan läheisyys sekä työssäkäyntialue.
  • Omavastuuosuuden perimiseen tehtiin seuraava lisäys: ”Asiakas maksaa tuottajalle asiakasmaksun, jonka suuruus on kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja(na toimiva yksityinen päiväkoti) voi periä palvelusetelin käyttäjältä lisämaksua 0-75 € /lapsi / kk.”
  • Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat -lukua (3.1.) täydennettiin enimmäisprosenttiosuudella seuraavasti: Asiakkaan oikeus saada palveluseteli riippuu myös kaupungin palvelusetelitoimintaan varaamista määrärahoista ja niiden riittävyydestä sekä kaupungin linjauksesta yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten enintään 30 prosenttiin tavoitteesta ja sen resurssoinnista.

Varhaiskasvatuspalvelujen tilajärjestelyjä

Sivistyslautakunta merkitsi tiedokseen Aurinkorinteen päiväkotiin perustetun lisäryhmän. Lautakunta hyväksyi myös lisäryhmien perustamisen Hennalan, Kaarikadun ja Launeen päiväkotien yhteyteen. Sivistyslautakunnan päätöksen toimeenpanossa huomioidaan koronavirusepidemian vaikutus paikkatilanteeseen.

Muissa asioissa vastuualuejohtajat kertoivat lautakunnalle ajankohtaisia asioita koronatilanteesta.

_ _ _

Sivistyslautakunnan esityslista-asiat mm.

– Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2019 toimintakertomus – Valtionosuuksien ja –avustusten anominen ja vastuut sivistyksen palvelualueella vuonna 2020
– Stipendien myöntäminen keväällä 2020
– Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.4.2020 alkaen – Ulkopaikkakuntalaisten hakijoiden valinta Salpausselän peruskoulun liikuntapainotteiseen opetukseen lukuvuonna 2020-2021
– A1-saksan kielen opetusryhmän siirtäminen Harjun peruskoulusta Möysän peruskouluun 1.8.2020 alkaen
– Kukkasen koulun siirtyminen Nastopolin kiinteistöön syyslukukauden alussa 2021
– Varhaiskasvatuspalvelujen tilajärjestelyjä
– Palvelusetelin käyttö yksityisessä varhaiskasvatuksessa
– Tiedoksi merkittävät asiat
– Muut asiat

Sivistyslautakunnan esityslistan linkki