Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnassa 15.12. urheiluluokkatoiminnan vakiinnuttamisesta, digitaalisen alustan kehittämishankkeesta ja aluemallin valmistelusta

Sivistyslautakunnan päätettävänä on muun muassa Salpausselän koulun urheiluluokkatoiminnan vakiinnuttaminen, Lahden liittyminen usean kaupungin yhteiseen digitaalisen alustan kehittämishankkeeseen sekä minkä mallin mukaan aluemallin valmistelua jatketaan.

Valmisteluohje, minkä mallin mukaan aluemallin valmistelua jatketaan

Sivistyslautakunta päättää kolmen Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluemalliehdotuksen joukosta, millä mallilla valmistelua jatketaan. Lasten ja nuorten vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalvelut.

Mallin 1 mukaan jatketaan aluemallin kehittämistä nykyisen määräaikaisen kolmen alueen malliin perustuen ja se vakinaistettaisiin kesäkuun 2021 alusta alkaen. Mallissa 2 yhteistyön perustana on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteinen alueellinen resurssi kolmella suuralueella. Tavoitteena on lapsen koulupolun tukeminen siirryttäessä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta kouluun sekä nivelvaiheyhteistyössä siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja edelleen toiselle asteelle.  Mallissa 3 aluemallia kehitetään uudelleen määritellyin resurssein, kun kolmen aluepäällikön määräaikaiset virat perusopetuksessa päättyvät 31.5.2021.

Lautakunta antaa valmisteluohjeen, minkä mallin mukaan valmistelua jatketaan. Mallista pyydetään henkilöstön näkemykset ja ne tuodaan sivistyslautakunnalle tiedoksi tammikuussa 2021. Mallista aiheutuvat mahdolliset esitykset virkojen perustamiseen ja muutokset toimintasääntöön tuodaan sivistyslautakunnan päätettäväksi kevään 2021 aikana.

Salpausselän koulun urheiluluokkakokeilua esitetään vakiinnutettavaksi

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään, että Salpausselän koulussa vuodesta 2017 toteutettu Olympiakomitean tukema nelivuotinen urheiluluokkakokeilu vakiinnutetaan pysyväksi urheiluluokkatoiminnaksi 1.8.2021 alkaen.

Samalla vahvistetaan urheilijaryhmään hakeutumisen menettelytapa. Urheilijaryhmä muodostetaan 7. luokan aikana niistä oppilaista, jotka tulevat valituksi 6. luokalla tehdyn soveltuvuuskokeen perusteella.

Salpausselän koulun liikunnan painotettuun opetukseen hakeutuvat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen. Tämä koskee myös koulupolun mukaisesti Jalkarannan alakoulun liikunnan painotetusta Salpausselän koulun liikunnan painotettuun jatkavia, mikäli he suunnittelevat hakeutumista urheiluluokkatoimintaan. Tällöin koulun liikunnan painotetun opetuksen kaikilla oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi 7. luokan aikana edelleen urheiluluokkatoimintaan.

Liikuntapainotteisilla luokilla Salpausselän peruskoulun 7. luokalla aloittaa vuosittain 72 oppilasta. Näistä oppilaista osa valikoituu urheiluluokkatoimintaan.

Päätettävänä DigiOne -yhteistyösopimukseen liittyminen

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään kaupungin liittyminen DigiOne -yhteistyösopimukseen. DigiOne-hankkeessa toteutetaan oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta, jossa on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan valtakunnalliseksi digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon myös muut opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä ja joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti.

DigiOne hankkeessa Lahti olisi mukana Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun sekä Tieran kanssa luomassa oppimisen palvelualustaa, joka edistää pedagogisen toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta.

Yhdistämällä kaupunkien resursseja on paremmat edellytykset onnistua haastavassa tavoitteessa luoda uusia palveluita ja toimintamalleja. Lahden kaupungilla ei yksinään olisi mahdollista tehdä vastaavaa uudistusta.

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 15.12.2020 koko esityslistaan.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574 / aluemallin valmistelu