Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnassa lukioiden aloituspaikkamäärä sekä uudelleen palveluverkkosuunnitelma ja valintaperusteet kaksikieliseen opetukseen

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 19.10.2021.

Lukioiden aloituspaikkamäärä ennallaan, paikkajako osin uudelleen tarkasteluun

Kannaksen ja Tiirismaan lukioiden yhdistymisen seurauksena kaupungin lukiokoulutus siirtyy kahden lukion aikakauteen. Elokuusta 2022 toimivat uusi Lahden lukio Gaudia ja perinteikäs 100-vuotias Lahden lyseo. Muutos tuo mukanaan aloituspaikkojen uudelleen tarkastelun.

Ensi lukuvuonna 2022–23 kaupungin lukioissa pääsee aloittamaan yhtä monta opiskelijaa kuin aiemminkin. Lyseon aloituspaikoista esitetään kuitenkin toistaiseksi siirrettäväksi 35 paikkaa uuteen Gaudiaan. Lahden lyseon opiskelijamäärä on noussut väliaikaisesti Nastopolin lukion lakkauttamisen myötä ja Lyseo toimii jo nyt osin vuokratiloissa.  Esityksen mukaan yhteensä 736 aloituspaikasta Gaudiassa olisi 460 ja Lyseossa 276.

Tähän kokonaismäärään sisältyen esitetään vielä, että Lyseon 50 lumate-aloituspaikasta siirretään 20 yleislinjalle lumate-linjan tason nostamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi.

Lahden esi- ja perusopetuksen kaksikieliseen opetukseen oppilaaksioton valintaperusteiden tarkentaminen

Sivistyslautakunnalle esitetään, että englanninkieliseen esiopetukseen hakeudutaan edelleen soveltuvuuskokeen kautta. Uutena ratkaisuna esitetään, että jatkossa myös eskarista ekaluokalle hakeutuvat valitaan soveltuvuuskokeen kautta.

Uusia valintaperusteita joudutaan hakemaan Aluehallintoviraston antaman ohjauskirjeen vuoksi. Sen mukaan aiemmin käytössä ollut suora jatkomahdollisuus eskarista ekaluokalle sekä niin sanottu ulkomaalaiskiintiö ovat asettaneet hakijat eriarvoiseen asemaan.

Valintaperusteista on keskusteltu rehtorin ja opettajaedustajien kanssa. Sivistyslautakunta palautti asian jatkovalmisteluun edellisessä kokouksessaan.

Lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitelma 2021 on ohjeellinen

Palveluverkko tulee sivistyslautakunnan käsittelyyn sellaisenaan kuin edellisessä lokakuun alun kokouksessa. Suunnitelma jäi silloin pöydälle, ja nyt lautakunnan jäsenten esittämiin lisäkysymyksiin on vastattu. Esityksessä korostetaan, että erillisiä toimintayksiköitä koskevat muutokset palveluverkossa päätetään erikseen Lahden kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitelmassa 2021 esitetyt palveluverkkoa koskevat muutokset ajoittuvat useille vuosille. Muutokset voidaan huomioida osana talousarviovalmistelua ja siihen sisältyvää investointiohjelmaa. Lisäksi on huomioitavaa, että suunnitelmaan ei sisälly arviota palveluverkon muutosten yksikkökohtaista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista, vaan ne tarkentuvat jatkovalmistelussa eli käytännössä talousarviovalmistelussa vuosittain, investointiohjelmassa ja hankesuunnitelmissa.

Sivistyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma 2021 ohjeellisena noudatettavaksi valmisteltaessa vuoden 2022 talousarviota, taloussuunnitelmaa 2023–2024 sekä Tilakeskuksen investointiohjelmaa.

Sivistyslautakunnan kokouksen 19.10. esityslistalla lisäksi muun muassa

– Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
– Perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintaraportti 2020–2021
– Wellamo-opiston johtokunnan jäsenten ja varajäsenten nimeäminen 2021–2025
Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 19.10.2021 esityslistaan.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
Lukiokoulutus, vastuualuejohtaja, lukiojohtaja Heikki Turunen, 044 716 1330
Perusopetus, vastuualuejohtaja, opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328
opetuksen palvelupäällikkö, Johanna Saastamoinen, p. 044 416 3159