Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnassa muutosesitys iltapäivätoimintaan ottamisen periaatteista

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään, että lukuvuodesta 2025–26 alkaen iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti kaikki hakuaikana hakeneet koulunsa aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat. Lukuvuoden 2024–25 iltapäivätoimintaan lapset otetaan nykyisen periaatteen mukaisesti eli kaikille hakuaikana hakeneille on paikka. Lautakunnalle esitetään lisäksi korotusta Iltapäivätoiminnan kuukausimaksuun sekä tarkennusta toimintapaikan irtisanoutumiskäytäntöön 1.8.2024 alkaen.

Esityksen mukaan lukuvuodesta 2025–26 alkaen iltapäivätoimintaan etusijalla ovat kaikki hakuaikana hakeneet koulunsa aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat. Iltapäivätoimintaan voivat edelleen hakea myös toisen vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilaat. Mikäli hakijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, niin oppilaat arvotaan. Ensimmäisen luokan oppilaat ovat myös arvonnassa etusijalla.

Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset menevät jonoon saapumisjärjestyksessä.

Mikäli oppilas ei pääse iltapäivätoimintaan, niin tarjolla on koulujen kerhotoimintaa, joka on oppituntien ulkopuolista, oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista harrastustoimintaa osana koulupäivää.

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään myös, että Iltapäivätoimintaan osallistuvan lapsen kuukausimaksu nostetaan 100 eurosta 120 euroon kuukaudessa. Välipalan sisältävä maksu on pysynyt samana viimeisen kahdeksan vuoden ajan.

Tarkennuksia esitetään myös toimintapaikan irtisanoutumiskäytäntöön. Jatkossa irtisanoutumisaika on aina päättyvän kuukauden 15. päivä. Nykykäytännön mukaan irtisanoutumisaika on ollut kaksi viikkoa irtisanoutumisajankohdasta.

Kunta voi päättää iltapäivätoiminnan laajuudesta

Kunnissa järjestettävään koulun jälkeiseen iltapäivätoimintaan hakeutuminen on perheille vapaaehtoista, mutta kunta voi päättää iltapäivätoiminnan laajuudesta. Lahdessa toimintaan on otettu vuosina 202024 kaikki hakuaikana hakemuksensa jättäneet 12-luokan sekä erityisen tuen oppilaat.

Toiminnan suunnittelun ja henkilöresurssien tarkoituksenmukaisen mitoituksen haasteena on lapsimäärän väheneminen lukuvuoden edetessä, kun osa toisen vuosiluokan lapsista jättäytyy toiminnasta pois.

Toiminnan laajennuttua myös kustannusvaikutukset ovat kasvaneet, muun muassa palkkakulut, palveluntuottajille maksettavat toiminta-avustukset sekä välipalan kustannukset ovat nousseet.

Toiminta-aika on neljä tuntia klo 1216 jokaisena koulupäivänä. Aamutoimintaa ei järjestetä 1.8.2024 alkaen missään toimipisteessä Lahdessa.

Lukuvuodelle 20242025 iltapäivätoimintaan saatiin 918 hakemusta, joista 2/3 (606) on koulutulokkaita. Edellisenä keväänä hakemusten määrä oli 879 hakemusta. Iltapäivätoimintapaikkaa on haettu pääasiassa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä yksittäisille erityisessä tuessa oleville 39 -luokkalaisille.

Asiasta on käyty lähetekeskustelu huhtikuun sivistyslautakunnassa. Sivistyslautakunnan kokous on 21.5.2024.

Lisätietoja

Perusopetuspalvelut
palvelupäällikkö, Kirsikka Saresma, p. 044 482 6409
perusopetuksen asiantuntija, Mirka Pilvi, p. 044 716 1470

Sivistyslautakunnan kokouksen 21.5.2024 esityslista