Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnassa Paavolan päiväkodin väistötilat ja muutosesitys varhaiskasvatuksen ilta-, viikonloppu- ja vuorohoitojärjestelyihin

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 16. maaliskuuta.

Paavolan päiväkodin korvaavat tilat Lotilan koulun kentälle

Väistötilaa tarvitaan nykyisen rakennuksen heikentyneen kunnon vuoksi. Lahden Tilakeskus on käynnistänyt hankintaprosessin, jonka tavoitteena on toteuttaa Paavolan päiväkodin korvaavat toimitilat Lotilan koulun kentälle.

Tilat hankitaan julkisella hankintamenettelyllä väliaikaisina vuokratiloina siten, että ne ovat käyttöönotettavissa vuoden 2022 alusta. Pysyvä tilaratkaisu on tarkoitus esitellä valmisteilla olevan palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Terveysvalvonnan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta nykyisten tilojen käyttöä voidaan jatkaa, kunnes väistötilat ovat käytettävissä, takarajana 2021 vuoden loppuun asti. Paavolan päiväkodilla on vuoden 2020 aikana tehty käyttöä turvaavia toimia, joilla on pyritty vähentämään sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä.

Paavolan päiväkodissa varhaiskasvatuspaikkoja on 137 ja henkilöstöä 36. Paavolan päiväkoti järjestää myös lasten ilta- ja viikonloppuhoitoa, miltä osin se palvelee kaupunkitasoisesti.

Varhaiskasvatuksen ilta-, viikonloppu- ja vuorohoitojärjestelyihin esitetään muutoksia

Lähtökohtana on, että kaupungin jokaisella alueella olisi jatkossakin ainakin yksi laajemmin aukioloajoin toimiva yksikkö.

Sivistyslautakunnalle esitetään, että lasten iltahoidon järjestäminen päättyisi pohjoisella alueella Ahtialan päiväkodissa, itäisellä alueella Villähteen päiväkodissa sekä eteläisellä alueella Kanervan päiväkodissa 1.8.2021 alkaen. Nämä yksiköt jatkaisivat toimintaansa normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja huoltajat voivat joustavasti hakea paikkaa oman alueen toiseen yksikköön tai keskustan alueelle.

Esityksen mukaan lasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoito jatkuisi toistaiseksi eteläisellä alueella Kaarikadun ja itäisellä Nastolan alueella Aurinkorinteen päiväkodissa. Ilta- ja viikonloppuhoito jatkuisi keskustan alueella Paavolan päiväkodissa. Lisäksi keskustan Humpulan, eteläisen Launeen ja pohjoisen Kilpiäisten päiväkodeissa jatkuisi lasten iltahoito.

Esitys perustuu kaupungin vuoden 2021 talousarvioon, jonka mukaan varhaiskasvatuksen säästövaateet kohdentuvat muun muassa ilta-, viikonloppu- ja yöhoidon keskittämiseen.

Muutoksia toteutettaisiin joustavasti elokuusta 2021 alkaen. Huoltajilla on mahdollisuus esittää siirtotoive toivomaansa yksikköön joko omalla alueella tai kaupunkitasoisesti. Kenenkään lapsen hoitosuhde ei katkea.

Huoltajilta on kysytty asiasta mielipidettä ja henkilöstön kanssa keskusteltu. Huoltajista osa kokee, että sijainnin ja kulkemisten osalta muutoksesta koituisi haittaa perheelle eivätkä lähtökohtaisesti ole tyytyväisiä esitettyyn muutokseen. Järjestelyjen toteutuessa osa työntekijöistä siirtyisi työskentelemään toisiin yksiköihin.

Päiväkodit Lahdessa ovat normaalisti auki tarpeen mukaan arkipäivisin aamukuudesta iltakuuteen. Iltahoitoa tarjoava päiväkoti on avoinna tarvittaessa arkisin klo 05.00-23.00. Viikonloppuhoitoa tarjoava päiväkoti on auki tarvittaessa myös viikonloppuisin klo 05 – 23.00. Vuorohoitoa tarjoava päiväkoti on tarvittaessa auki koko vuorokauden.

Ilta-, viikonloppu- tai vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan se on tarkoitettu lapsille, jotka huoltajiensa työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat sitä säännöllisesti.

Sivistyslautakunnan kokouksessa 16.3.2021 lisäksi muun muassa seuraavat asiat:

  • Yksityisen päiväkodin toiminnan aloittaminen
  • Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminta 2021
  • Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta 2021-22
  • Varhaiskasvatusmaksujen määrääminen ja periminen 1.8.2021 lukien
  • Muutos itäisen alueen oppilaaksiottoalueisiin 1.8.2021 alkaen

Lue sivistyslautakunnan kokouksen 16.3.2021 koko esityslista Dynasty-tietopalvelusta.  

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut
päivähoitojohtaja Mika Harju, 050 559 7901
Paavolan päiväkodin toimintaan liittyvissä asioissa: päiväkodin johtaja Minna Halme, 050 398 5476

Lahden Tilakeskus
Paavolan päiväkodin korvaavien tilojen hankintaan liittyvissä asioissa: projektipäällikkö Simo Lahtela, 044 416 3850 ja nykyisten tilojen sisäilmaan liittyvissä asioissa: sisäilma-asiantuntija Jussi Hietala, 044 482 6222