Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnassa peruskoululaisten arvioinnin ja A2-kielen opetusjärjestelyjen uudistus

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 26.5. muun muassa perusopetuksen arvioinnin ja kolmannelta luokalta alkavan A2-kielen opetusjärjestelyjen uudistamista sekä ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen vakiinnuttamista.

Peruskoululaisten arviointia uudistetaan

Sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi esitetään oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevat muutokset Lahden perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2016. Uudistuksessa muun muassa aikaistetaan numeroarvioinnin antamista sekä tarkennetaan arvioinnin käsitteitä.

Valtakunnallisen uudistuksen taustalla on niin opetusalan ammattilaisten kuin perheidenkin huoli arvioinnin tasa-arvoisuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta. Ensi vaiheessa kaikilla vuosiluokilla otetaan käyttöön uudistuneet arvioinnin linjaukset 1.8.2021 alkaen ja siitä vuoden päästä kriteeristöt. Uudistaminen kestää kolmisen vuotta.

Valmistelutyössä on kuultu huoltajia, opetushenkilöstöä ja oppilaita. Huoltajille tärkeää on säännöllisen tiedon saaminen lapsensa oppimisen edistymisestä sekä keskustelut opettajan kanssa oppilaan koulunkäynnistä. Opettajat toivovat arvioinnin linjausten ja käytänteiden selkeytystä.

A2-kielen tuntijakomuutos, opetuksen järjestäminen sekä opetusryhmän minimikoko

Sivistyslautakunnan aiemman päätöksen mukaan vapaaehtoisen toisen vieraan eli A2-kielen opiskelu alkaa Lahdessa elokuusta 2021 alkaen 3. vuosiluokalta, kun se nykyään alkaa 4:nnellä. Kokonaistuntimäärä on edelleen sama 12 vuosiviikkotuntia, nyt se vain jakaantuu vuosiluokille 3 – 9.

Sivistyslautakunnan päätöksen 26.5. mukaisesti A2-kieltä opiskellaan 3. ja 8. vuosiluokalla 1 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 4. – 7. sekä 9. luokalla 2 vuosiviikkotuntia. Muutos otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen 3. vuosiluokalla aloittavista oppilaista. Tuntijakomuutos etenee porrastetusti kyseisen ikäluokan edetessä perusopetuksessa vuosiluokalta seuraavalle. A2 -kielen tuntijakomuutos on otettu siten kokonaisuudessaan käyttöön 1.8.2027.  (päivitys 27.5.2020)

Oppilaat ovat aloittaneet A1-kielenä englannin kielen opiskelun  jo ekaluokalla.

Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi oppilas voi valita ranskan, ruotsin, saksan, venäjän, espanjan tai kiinan kielen. Jokaisessa koulussa ei ole valittavana kaikkia kieliä, mutta opetusryhmä voi koostua myös useamman koulun oppilaista. A2-kielten opetusryhmän minimikooksi esitetään edelleen 12 oppilasta.

Koulujen yhteistyönä toteutettava A2-kielen opetus voidaan toteuttaa lähi-, monimuoto- ja etäyhteyksiä hyödyntävänä opetuksena lähikouluperiaatteella. Toteutus edellyttää opettajien ja avustajien täydennyskoulutusta sekä etäopetusvälineiden investointeja.

A2-kielten valintamahdollisuuksia markkinoidaan tehostetusti 2. vuosiluokan oppilaiden huoltajille. Lisäksi koulujen yhteistyönä toteutetaan 2.-luokkalaisten kielisuihkutusta, jonka ideana on tutustuttaa oppilaita vieraisiin kieliin.

Ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen vakiinnuttaminen Lahdessa

Sivistyslautakunta käsittelee myös esitystä ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen vakiinnuttamisesta Lahden perusopetuksessa. Kielikylpyopetus alkaisi porrastetusti esiopetuksesta lukuvuonna 2020 – 2021. Kokonaisuudessaan se otettaisiin käyttöön kaikilla vuosiluokilla lukuvuoteen 2029 – 2030 mennessä.

Kielikylpyopetuksessa vähintään puolet opetusajasta toteutetaan ruotsin kielellä ja se on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville.

Perusopetuksen kieliohjelman muutosten vaikutuksia seurataan ja tarkastellaan sivistyslautakunnassa viimeistään vuonna 2022.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue
opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, p. 044 416 3159
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328

Sivistyslautakunnan kokouksen 26.5. esityslista julkaistaan pe 22.5. KTwebissä.

 

Uutista päivitetty 27.5. sivistyslautakunnan kokouspäätöksen mukaiseksi.