Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnassa sivistyspalvelujen reilun 6 miljoonan euron lisätalousarvioesitys ja palvelusetelin hinnankorotus

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 23.5.2023 lasten ja nuorten kasvun vastuualueen sitovuustason menojen lisäystä 6 656 400 eurolla. Asia etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Esityslistalla on myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon hinnankorotusesitys.

Varhaiskasvatuspalvelujen määrärahaa esitetään lisättäväksi 3,3 milj. euroa ja perusopetuspalvelujen määrärahaa 3 milj. euroa.  Määrärahoihin on sisältynyt rakenteellista alijäämää edellisiltä tilikausilta. Kuluvan vuoden budjetissa ei ole huomioitu syksyllä 2022 tehtyjä palkankorotuksia ja yleisen kustannustason nousua, erityisesti ateriapalvelujen kulunousuja.

– Perusopetuspalveluissa henkilöstökulujen kasvun hillitsemiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta ne eivät täysin riitä kattamaan aiempien vuosien alijäämää eikä syksyn 2022 tulleiden palkankorotusten vaikutuksia, taustoittaa sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

– Varhaiskasvatuspalveluissa ylityspaine johtuu henkilöstön palkankorotuskulujen lisäksi palveluseteleihin vuonna 2022 tehdyistä korotuksista sekä asiakasmaksulain muutoksesta johtuvista palveluseteleiden maksuosuuksien korvausperusteiden muutoksista. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että varhaiskasvatuksen asiakkaiden maksuosuus pieneni ja erotus maksetaan palveluntarjoajalle.

Lasten ja nuorten kasvun sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi kaikkiaan 6 656 400 euroa. Esitetyn muutoksen jälkeen sitovuustason määräraha olisi kaikkiaan 205 227 800 euroa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon hinnankorotus

Palvelusetelin hinnankorotusesitys perustuu yleiseen kustannustason nousuun sekä lainsäädäntöönmuutoksiin esimerkiksi kolmitasoisen tuen osalta.

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään, että 1.8.2023 palvelusetelin perushinnan enimmäisarvoa korotetaan 852 eurosta 900 euroon sekä tehostetun ja erityisen tuen kerrointa 1,75:stä 2:een.

Samassa yhteydessä alennetaan palveluntuottajien lisämaksun perimismahdollisuutta nykyisestä enintään 75 eurosta enintään 50 euroon. Kaikki palvelusetelipäiväkodit perivät lisämaksua.

Mahdollinen korotus edellyttää sivistyspalvelujen vuoden 2023 lisätalousarvion hyväksymistä. Kaupunki on myös parhaillaan valmistelemassa talouden tasapainotusohjelmaa.

Lahdessa toimii yksityisiä päiväkoteja 1.8.23 tilanteen mukaan yhteensä 29, joista palvelusetelillä 24.  Maaliskuussa 2023 palvelusetelin piirissä oli 1341 lahtelaista lasta, ja lisäksi lapsia on yksityisessä varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella. Kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 32 % on yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Lisätiedot

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574
varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, 050 559 7901

 

Sivistyslautakunnan kokouksen 23.5.2023 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa