Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunta 1.9.2020

Sivistyslautakunnan esityslistan linkki 

Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti, seuraavin muutoksin:

Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2021

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistyksen palvelualueen vuoden 2021 talousarvioesityksen palvelualueen yhteiskustannusten, Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen ja Osaamisen ja tiedon vastuualueen sitovuustason sekä Wellamo-opiston osalta. Lautakunta hyväksyi muutosesityksiä ja määrärahan lisäyksiä noin 8 miljoonalla eurolla. Lisäykset kohdistuivat muun muassa perustusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatuun ja varhaiskasvatuksen paikkojen ylläpitämiseen.

Talousarvioaikataulu

Kaupungin vuoden 2021 talousarvion laatiminen etenee vaiheittain. Lautakunnat ja jaostot ovat tarkastelleet vastuualueidensa talousarvioita elokuussa. Sivistyslautakunnassa talousarvioesitys oli 25.8. ja ylimääräisessä kokouksessa 1.9. sekä Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 27.8.

Seuraavaassa vaiheessa kaupunginjohtaja julkaisee talousarvioesityksensä 6.10. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä 26.-28.10.2020. Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2021 veroprosentit 9.11. ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 23.11.