Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunta 14.1.2020

Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti. Sivistyslautakunnan esityslistan linkki.

Nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnassa 2020

Lautakunta merkitsi tiedoksi, että vuonna 2020 lautakunnan nuorisovaltuuston edustajana toimii Lassi Svärd ja hänen varaedustajanaan Matias Päivä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen toimenpiteistä lukutaidon pelastamiseksi

Lautakunta päätti myös vastauksestaan valtuustoaloitteeseen, jossa ehdotettiin teatteria ja draamaa rapistuvan lukutaidon pelastajiksi.

Vastauksen yhteenvedossa todetaan, että varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus ovat kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kivijalka. Yhdessä ne jatkumona edistävät lapsen lukutaidon kehittymistä opetussuunnitelmien mukaisesti. Ne tarjoavat lapselle mahdollisuuden laajan yleissivistyksen muodostamiseen.

Monipuolisten oppimiskokemusten keinoin tuetaan lapsia taitojen kehittymisessä. Erityisen tärkeätä on rohkaista lapsia tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.

Kulttuuriperintöön ja eri taiteen lajeihin tutustutaan lukuvuosittain Lahden perusopetuksen kulttuuriohjelman mukaisesti. Myös Lahden kaupungin lukiolaisilla on oma kulttuuriohjelma. Oppilaan vuorovaikutus- ja työskentelytaitoja sekä laaja-alaisen osaamisen taitoja ja monilukutaitoa harjoitellaan myös draamakasvatuksen keinoin. Lahden perusopetuksessa draamakasvattajan ohjauksessa opettajia perehtyy draamatyötapoihin opetuksessa. Työmuoto osaltaan tukee myös perusopetuksen kulttuuriohjelman mukaisia teatterivierailuja.

Lukemiseen innostamisen saralla kirjasto tekee tiivistä, monipuolista ja koko ajan kehittyvää yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja teatterin kanssa. Esimerkiksi kirjallisuustapahtumia sekä satutunteja on järjestetty yhteistyössä Lahden kaupunginteatterin kanssa usean vuoden ajan.

Kirjasto tarjoaa myös muun muassa kirjavinkkausta kaikille luokka-asteille alakoulun ensimmäisestä luokasta aina toisen asteen kolmansiin luokkiin eli 7- 18 -vuotiaille.  Lisäksi kirjaston tarjontaan sisältyvät satutunnit, lukudiplomit, kirjallisuustapahtummia, lukukoirat, mediakasvatus, kokoelmat, kirjailijavieraat, sanataidekerhot, lukuhaasteet.

Teatterikasvatuksen tavoitteena on tutustuttaa teatteriin monitaiteisena, tarinallisena taidemuotona ja lisätä esityksen lukutaitoa. Lahden kaupunginteatterissa suunnitellaan ja toteutetaan esityksiin liittyvää materiaalia, ns. katsomisavaimia koululaisten katsomiskokemuksen syventämiseksi. Katsomisavaimiin liittyy usein myös kirjavinkkejä. Koululaisten teatterivierailuun liittyy ennakko- tai jälkityöpajoja, joissa esityksen teemoja käsitellään draamamenetelmin.

Muita asioita

Lautakunta päätti myös perustaa 1.8.2020 alkaen kaksi peruskoulun luokanopettajan sekä peruskoulun erityisluokanopettajan virat.

Lisäksi lautakunta hyväksyi Lahden perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2016 täydennettäväksi siten, että 3 vuosiluokille valinnaisaineina on 1.8.2020 alkaen Taito- ja taideaineiden käsityö, tekninen työ syventävät opinnot 1 vuosiviikkotunti ja 2 vuosiviikkotuntia sekä samoin tekstiilityön syventävät opinnot

Kokouksen alussa pidettiin käyttösuunnitelmaesittely.

Henni-Hyytiä on poissa lautakunnan kevään kokouksista, varajäsen Piia Uotinen osallistuu kokouksiin.

Lautakunta pitää helmikuun kokouksen 19.2.2020 Lahden Palvelutorilla.

Aihealueet