Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunta päätti Tiirismaan ja Harjun peruskoulujen hallinnollisesta yhdistämisestä

Sivistyslautakunnan yksimielisellä päätöksellä halutaan varmistaa lasten terveellinen ja turvallinen kouluympäristö. Sivistyslautakunta päätti Tiirismaan ja Harjun peruskoulujen yhdistämisestä sekä Harjun toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2023 alkaen.

Uuden yhdistyvän peruskoulun toiminta käynnistyy 1.8.2023 Paavolan kampuksella. Uudet tilat tarjoavat oppimista tukevan, terveellisen ja esteettömän ympäristön. Opetustilat ja välituntipihat muokataan eri ikäryhmille sopiviksi nyt, kun muutostarpeet ovat ajoissa tiedossa.

Lautakunta ymmärtää hyvin vanhempien kokeman huolen päätöksenteon aikataulun nopeudesta. Tämä päätös on osa laajempaa sivistyksen palveluverkkotyötä, jossa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen saavutettavuuden ja ryhmäkokojen suhteen. Palveluverkkotyössä ennakoidaan lapsimäärien muutosten vaikutuksia investointeihin.

Tehty selkeä päätös mahdollistaa uuden yhdistyvän koulun toimintakulttuurin rakentamisen yhdessä lasten, vanhempien ja henkilöstön kanssa. Sivistyslautakunta vaatii resurssien suuntaamista osallisuuden ja yhteistyön vahvistamiseen.

Lautakunta edellyttää lisäksi liikenneturvallisuuden edistämistä keskusta-alueella viranomaisyhteistyöllä. Keskusta-alueelle tulee laatia lasten liikenneturvallisuussuunnitelma ja kohdentaa resurssia turvallisen koulumatkan harjoitteluun.

Laajamittaisen englanninkielisen opetuksen toimintaedellytykset eivät ole muuttumassa nykyisestä. Englanninkielisen opetuksen laajentaminen ei ole ajankohtaista tällä hetkellä.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marju Markkanen, p. 040 587 5557

Sivistyslautakunnan kokouksen 13.12.2022 esityslista