Hyppää sisältöön

Sivistyspalveluiden talousarvion toteutumisessa epävarmuutta

Sivistyslautakunnalle esitetään lasten ja nuorten kasvun sitovuustasolle 2,5 miljoonan euron lisätalousarviota kuluvalle vuodelle.

Ennusteen mukaan sivistyspalvelut kokonaisuudessaan pysyisi talousarvion mukaisessa menokehyksessä ilman koronaepidemian ja poikkeusolojen aiheuttamia talousvaikutuksia.

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen sitovuustason tulot alittuvat noin 1,2 milj. eurolla ja menot ylittyvät noin 1,4 milj. eurolla. Ylitys koostuu varhaiskasvatuksen tulojen alituksesta ja menojen ylityksestä.

Menojen ylitys johtuu pääasiassa odotettua nopeammasta yksityisen varhaiskasvatuksen kysynnän kasvusta, joka nostaa palvelusetelikustannuksia yli budjetoidun. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä saavutti 30%:n tason keväällä 2020. Tulojen alitus johtuu muun muassa 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilusta sekä koronavirustilanteen aiheuttamista maksualennuksista, kun huoltajat hoitivat lapsensa kotona.

Ennusteen mukaan sivistyspalvelujen toimintatulot ovat jäämässä alle talousarvion kaikilla sivistyspalveluiden talousarvion sitovuustasoilla, mikä johtuu koronaepidemian ja poikkeusolojen aiheuttamista talousvaikutuksista. Poikkeusolot vaikuttavat muun muassa varhaiskasvatuksen, kirjastopalveluiden, Wellamo-opiston, liikuntapalveluiden, museon, orkesterin ja teatterin tulokertymään.

Talousvaikutukset tarkentuvat epidemiatilanteen edistyessä. Valtio tulee osittain korvaamaan kunnille poikkeusoloista aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 15.9.2020.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
Tiina Granqvist, sivistysjohtaja, p. 050 383 6574