Hyppää sisältöön

Skanska ja Lahden kaupunki sopivat Paavolan kampuksen rakennushankkeista

Skanska ja Lahden Tilakeskus ovat sopineet Paavolan kampushankkeen urakkakokonaisuudesta. Lahden kulttuurikeskuksen alueelle rakentuu kampusmainen oppilaitos- ja koulutilojen kokonaisuus.
Paavolan kampuksen havainnekuva

Paavolan kampus on suurin hanke Lahden Tilakeskuksen historiassa, ja se toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2023. Kampukselle tulevat sijoittumaan Kannaksen ja Tiirismaan lukioista muodostuva uusi lukio, Tiirismaan peruskoulu, Wellamo-opisto, Taide- ja muotoilukoulu Taika sekä Humpulan päiväkoti.

Kampusalue muodostuu alueella jo sijaitsevista rakennuksista sekä uudisrakennuksista.

– Kampusalue kokee merkittävän muodonmuutoksen, kun olemassa olevaa vanhaa kiinteistökantaa peruskorjataan ja muokataan uusiin käyttötarkoituksiin ja osittain rakennetaan täysin uutta, kertoo Lahden Tilakeskuksesta hankkeen projektipäällikkö Simo Lahtela.

Skanskan urakkakokonaisuuden rakennustyöt sisältävät kaksi kokonaisuutta, jotka sijaitsevat osoitteissa Terijoenkatu 7 (ent. Kannaksenkatu 22) ja Terijoenkatu 3 (Kirkkokatu 16 laajennus).

Aikaisemminkin koulukäytössä ollut Muotoiluinstituutin rakennus Terijoenkatu 7:ssä saneerataan, ja osaksi vanhaa kokonaisuutta toteutetaan purettua vanhinta osaa korvaava uudisrakennus. Uudisrakennus on 3-kerroksinen, mikä vastaa peruskorjattavan rakennuksen korkeutta. Terijoenkatu 7:n ja viereisen Kannaksen lukiorakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä helpottamaan liikkumista ja tilojen yhteiskäyttöä.

Uudisrakentamisen sekä saneerattavan kohteen kokonaisuus kattaa yhteensä noin 12 600 bruttoneliömetriä. Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2020 maansiirto- ja perustustöillä. Skanskan urakkakokonaisuuksiin liittyvät uudistetut tilat valmistuvat vaiheittain maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Terijoenkatu 3:een Skanska toteuttaa liikuntasalirakennuksen laajennuksena entisen Aikuiskoulutuskeskuksen yhteyteen. Rakennuksessa on liikuntasalin lisäksi perusopetusta palveleva ruokasali keittiöineen sekä katsomoparvi. Kooltaan rakennus on noin 3 700 bruttoneliömetriä, ja se valmistuu joulukuussa 2021.

– Hankekokonaisuuden esivalmistelu, kaavamuutos- ja rakennuslupaprosessit, suunnittelutyö sekä rakentamisen valmistelutyöt ovat sujuneet suotuisissa merkeissä, ja odotuksemme ovat korkealla myös varsinaisessa rakentamisvaiheessa, kertoo Lahtela.

– On hienoa päästä toteuttamaan näin merkittävää kokonaisuutta Lahden kaupungille. Koska työmaa sijaitsee alueella, jossa toimii kolme oppilaitosta sekä päiväkodin väliaikainen piha, kiinnitämme työsuunnittelussa erityistä huomiota turvalliseen liikkumiseen työmaan läheisyydessä, kertoo tulosyksikön johtaja Marko Virtanen Skanskalta.

Lisätiedot

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Marko Virtanen, p. 040 139 4300, marko.virtanen@skanska.fi
Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, p. 050 374 3070, liisa.salmela@skanska.fi
Lahden tilakeskus, projektipäällikkö Simo Lahtela, p. 044 416 3850, simo.lahtela@lahti.fi