Hyppää sisältöön

Skididialogissa ääneen pääsevät myös hiljaiset – peruskoululaiset keskustelevat yhteisöllisyydestä koulussa

Skididialogilla rakennetaan yhteistä ymmärrystä lasten, nuorten ja aikuisten välillä tuomalla heidät yhteisen dialogin äärelle käymään yhteiskunnallista keskustelua. Maaliskuussa järjestetään neljä alueellista Skididialogia. Aiheena niissä on yhteisöllisyyttä lisääviä ja sitä koettelevia tekijöitä kouluympäristössä. Peruskoulujen oppilasedustajat keskustelevat myös kaupungin päättäjien kanssa.

Lahden kaupungin peruskoululaisten rakentavan keskustelun malli eli Skididialogi on Erätauko-keskusteluun pohjaava, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun työkalu. Skididialogi toteutetaan Erätauko-keskustelulle tyypillisin elementein: keskustelussa osallistujat ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden, keskustelua vetää koulutettu Erätauko-fasilitaattori ja kirjuri kirjaa anonyymisti dialogin kulkua.  

Skididialogissa lapset ja nuoret – niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin – saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ajankohtaisista asioista. Skididialogin avulla vahvistetaan vuorovaikutus- ja dialogitaitoja.  

Skididialogia hyödynnetään kaupungin kehittämisessä, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia käsiteltävästä aiheesta. 

Viisi  Skididialogia lukuvuoden aikana

Skididialogi-mallin mukaisesti lukuvuoden aikana peruskoululaisille järjestetään Lahden kaupungin perusopetuksen ja Erätauko-verkoston yhteistyönä viisi dialogia: alueelliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella, koulujen väliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella sekä kerran vuodessa kaupunkitasoinen dialogi.  

Skididialogin saa järjestää kaikki, jotka haluavat kokeilla rakentavan keskustelun työkalua lasten ja nuorten kanssa työskennellessä ja heidän kokemuksiaan kartoittaessa. Dialogien lisäksi Skididialogin alla järjestetään kaksi tilaisuutta, joissa peruskoululaiset pääsevät käymään keskustelua kaupunginjohtajan kanssa. Seuraava Kysy kaupunginjohtajalta -tilaisuus järjestetään 25.5. klo 12–13.​​​​​​​ 

Neljä alueellista Skididialogia yhteisöllisyydestä

Maaliskuussa alkoivat alueelliset Skididialogit Nastolan ja pohjoisen alueella, vielä tässä kuussa käydään keskustan ja eteläisen alueen Skididialogit. Tavoitteena on rakentaa palvelualueen yhteistä ymmärrystä lasten, nuorten ja aikuisten välillä kouluyhteisöön ja luokkayhteisöön kuulumisesta. 

– En osannut odottaa näin viisaita ja rohkeita ihmisiä. Opin eri näkökulmia muilta oppilailta ja sitä kautta opin myös muista kouluista. Olisi hyvä järjestää useammin, kommentoi eräs Skididialogiin osallistunut keskustelija.  

Keskusteluihin kutsutaan alueen jokaiselta koululta oppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi keskusteluihin osallistuu Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan ja Sivistyslautakunnan puheenjohtajat, alueellisia erityisopettajia, kuraattoreita, koulunuorisotyöntekijöitä ja muita asiantuntijoita.   

Ensimmäisissä alueellisissa Skididialogeissa kuullaan lasten ja nuorten ajatuksia yhteisöllisyyttä lisäävistä ja sitä koettelevista tekijöistä kouluympäristössä. Aiheen valinta pohjautuu tuoreisiin kouluterveyskyselyn tuloksiin. Osallisuuden vahvistaminen on yksi alueellisen hyvinvointityön kulmakivistä. Skididialogi lisää mahdollisuuksiamme huomioida lasten ja nuorten omia ratkaisuehdotuksia arjen toimenpiteiksi.   

Alueelliset skididialogit:  

  • 8.3.2022 Nastola, Monitoimitalo Loisto 
  • 9.3.2022 pohjoinen, Monitoimitalo Aarre 
  • 18.3.2022 keskusta, Fellmannia 
  • 24.3.2022 etelä, Lähteen koulun nuorisotila

Lisätietoa: 

Petra Larvus, opetuksen suunnittelija
petra.larvus@lahti.fi, 044 4820 790


Minna Halme, aluekoordinaattori (etelä)
minna.halme@lahti.fi, 044 482 6835


Liisa Kumpulainen, aluekoordinaattori (itä)
liisa.kumpulainen@lahti.fi, 044 4820 818


Anna-Kaisa Vihersalo, aluekoordinaattori (pohjoinen)
anna-kaisa.vihersalo@lahti.fi, 044 482 6836