Hyppää sisältöön

Sosiaalisen median turvataitoja edistävä oppitunti Lahden perusopetuksen 7.–9.-luokan oppilaille

Kaikille Lahden perusopetuksen yläkoulun oppilaille pidetään digiturvataitoja edistävä oppitunti helmikuun aikana. Oppitunnin sisältö on rakennettu lahtelaisten nuorten kokemusten ja Lahden perusopetukselle osoitetun valtuustoaloitteen pohjalta. Tavoitteena on vahvistaa nuorten sosiaalisen median turvataitoja ja lisätä nuorten tietoa seksuaalirikoslainsäädännöistä.

Oppitunnin järjestämisen taustalla on nuorten kokeman seksuaalisen häirinnän yleistyminen. Kouluterveyskyselyn (2023) mukaan 8.–9.-luokkalaisista miltei 30 % on kokenut seksuaalista häirintää. Häirintä tapahtuu useimmiten puhelimen tai internetin välityksellä ja on yleisempää tyttöjen kokemana.

Lasten ja nuorten sosiaalisen median turvataitojen vahvistaminen on nostettu yhdeksi toimenpiteeksi Lahden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Lahden perusopetukselle osoitetussa valtuustoaloitteessa esitettiin, että Lahden kaupunki järjestäisi kouluissaan opetuksenaan tietoa oppilailleen uudesta seksuaalirikoslainsäädännöstä.

Ymmärryksen lisäämiseksi keväällä 2023 toteutetuissa alueellisissa skididialogeissa 54 yläkoululaista nuorta ja 18 heidän parissaan toimivaa aikuista keskustelivat seksuaalisen häirinnän ilmiöstä ja turvataidoista. Nuoret toivat esiin, että turvataitoihin liittyvistä asioista olisi hyvä puhua avoimesti. Tiedon lisääminen sekä nuorten että aikuisten keskuudessa koettiin tärkeänä. Lisäksi nuoret kertoivat kaipaavan selkeitä toimintaohjeita mahdollisten eteen tulevien tilanteiden varalle.

Nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisy 

Kaikissa Lahden perusopetuksen yläkouluissa pidetään #MyFriendToo -digiturvataitoja edistävä oppitunti. Oppitunti koostuu videoista, aiheeseen liittyvistä tehtävistä ja opettajan johdolla käytävästä keskustelusta.

Oppitunnin tavoitteena on lisätä tietoa:      

  • Lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan ilmiöistä ja terminologiasta (seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta, “sextortion”, suostumus yms.)
  • Mitkä asiat digiliikenteessä voivat täyttää rikoksen tunnusmerkistön
  • Lanzaroten sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemiseksi seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan) ja lapsen/nuoren oikeudet
  • Miksi on tärkeää kertoa itse tai kannustaa kaveria kertomaan seksuaaliväkivallasta aikuiselle
  • Nuorella on mahdollisuus keskustella digiarjen mietityttävistä asioista turvallisen aikuisen kanssa ja vakuuttua siitä, että aikuisia kiinnostavat myös digiliikenteessä tapahtuvat asiat

Oppitunti on laadittu yhteistyössä Suojellaan Lapsia ry:n kanssa.

Ohessa muutama linkki, joiden kautta voit tutustua lisää aiheeseen.

Aineistopankki | Suojellaan Lapsia

#MyFriendToo | Suojellaan Lapsia

Lanzaroten sopimus

Lisätietoja

Kirsikka Saresma, palvelupäällikkö, perusopetuksen pedagogiikka, 044 482 6409, kirsikka.saresma@lahti.fi

Matti Saarela, palvelupäällikkö, perusopetuksen oppimisympäristöt, 044 416 3336, matti.saarela@lahti.fi

Liisa Kumpulainen, aluekoordinaattori, 044 482 0818,
liisa.kumpulainen@lahti.fi