Hyppää sisältöön

Sporttinen ja ympäristöystävällinen Lahti vetää puoleensa

Lahti toteutti alkuvuodesta ulkoisen mainetutkimuksen ja sisäisen asukastutkimuksen. Mainetutkimuksella selvitettiin miten ihmiset kokevat Lahden, millä tasolla kaupungin tunnettuus on, millaisia mielikuvia kaupunki ja sen brändi herättävät ja halutaanko Lahteen muuttaa. Asukastutkimuksella kartoitettiin lahtelaisten näkemyksiä ja mielipiteitä asuinkaupungistaan.
Lapset juoksevat Radiomäen kentällä

Mainetutkimuksen kuluttajapaneeliin osallistui 1005 Lahden ulkopuolella asuvaa 18–80-vuotiasta henkilöä. Asukastutkimuksen sähköiseen kyselyyn vastasi 1116 Lahdessa asuvaa henkilöä.

Suomalaiset tuntevat Lahden hyvin. Kaksi kolmesta Lahden ulkopuolella asuvasta henkilöstä (70 %) kertoi tuntevansa Lahtea vähintään jonkin verran (arvosanat 3–5 asteikolla 1–5). Puolet vastaajista (50 %) taas arvioi, että Lahti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella (arvosanat 4–5 asteikolla 1–5).

Mutta mikä tekee Lahdesta Lahden? Kaksi kolmesta lahtelaisesta (65 %) pitää Lahden brändiä tunnistettavana. Parhaiten brändiä kuvaavat lahtelaisten mielestä sanat urheilu, luonto ja kaupunki. Erityisen positiivisina asioina Lahdessa pidettiin muun muassa luontoa,
satamaa ja sijaintia.

– Tutkimus antaa eväitä myös siihen, miten voimme jatkossa houkutella Lahteen etä- ja hybridityötä tekeviä koulutettuja aikuisia. Jos käy työpaikalla vain pari kertaa viikossa, elämänlaatua voi nostaa asumalla edullisemmin Lahdessa, kaupungissa, jonka takapihalta avautuu luonto, sanoo Lahden kaupungin viestintäjohtaja Veera Hämäläinen.

Miten kuvailisit Lahden brändiä lyhyesti avainsanoin? Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.
 

Vuosi ympäristöpääkaupunkina toi nostetta mielikuvaan rohkeana ympäristöasioiden edelläkävijänä

Lahtelaiset pitävät kotikaupunkiaan ympäristöystävällisenä. Lähes kaikki asukastutkimuksen vastaajat (97 %) olivat myös tietoisia Lahden toimimisesta ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021. Heistä 79 % seurasi ympäristöpääkaupunkivuotta vähintään jonkin verran.

Sekä Lahden ulkopuolella asuvien että lahtelaisten vastaajien keskuudessa ympäristöpääkaupunkivuodesta tienneistä yli puolet koki sen muuttaneen mielikuviaan Lahdesta positiivisemmiksi.

– Olimme erityisen iloisia siitä, että mainetutkimuksen mukaan lähes puolet 18–25-vuotiaista voisi harkita muuttoa Lahteen. Myönteisenä koimme myös sen, että lähes kaikki lahtelaiset tiesivät ympäristöpääkaupunkivuodesta ja heistä yli puolet koki sen muuttaneen omaa mielikuvaa Lahdesta positiivisemmaksi.

Tutkimuksen toteutti Lahden kaupungille Innolink Oy.

”Ympäristöasioiden edistäjä, Etelä-Suomen parhaat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, yritteliäät ja rohkeat lahtelaiset, hyvä draivi!”

 

”Nuorekas, vastuullinen, luonnollinen ja sporttinen kaupunki, joka on lähellä.”

Otteita tutkimuksen avoimista vastauksista.

Aihealueet