Hyppää sisältöön

Suurimpien kaupunkien ja niiden ympäristökuntien väkiluku kasvaa, keskisuurten kaupunkien väki vähenee 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 5 525 292. Vuoden 2020 aikana väestö kasvoi 10 854 henkilöllä (0,20 %), nettomaahanmuuton kasvattaessa väkilukua 19 378 henkilöllä, kuolleiden enemmyyden vähentäessä sitä 8 491 henkilöllä. Väestönkasvun hiipuminen johtuu syntyneiden määrän vähenemisestä vuosien 2015-2020 aikana yli 9 000 henkilöllä, nettomaahanmuuton pitäessä väestönkasvua yllä.

Päijät-Hämeen maakunnassa väkiluku väheni vuoden 2020 aikana 381 henkilöllä

Vuoden 2020 aikana Suomen maakunnista väkilukuaan kasvatti vain Uusimaa 13 908 henkilöllä (+0,8 %), Pirkanmaa 3 481 henkilöllä (+0,7 %), Varsinais-Suomi 2 197 henkilöllä (+0,5 %), Pohjois-Pohjanmaa 1 130 henkilöllä (+0,3 %) ja Ahvenanmaa 233 henkilöllä (+0,8%).

Väkiluku väheni eniten Etelä-Savossa 1 725 henkilöllä (-1,2 %), Kymenlaaksossa 1 656 henkilöllä (-1,0 %) , Satakunnassa 1 312 henkilöllä (-0,6 %), ja Etelä-Pohjanmaalla 960 henkilöllä (-0,5 %).

Päijät-Hämeen maakunnassa väkiluku väheni vuoden 2020 aikana 381 henkilöllä (-0,2 %).

Kuopio ohitti Lahden väkimäärän yli 200 henkilöllä

Vuonna 2020 väestön määrä kasvoi eniten pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa sekä Tampereella, Oulussa ja Turussa. Väkiluku kasvoi vahvasti myös näiden kasvukeskusten ympäristökunnissa Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Väestön määrä on vähentynyt vuoden 2020 aikana varsinkin keskisuurissa kaupungeissa. Eniten väkiluku väheni Kouvolassa (-906 henk.), Mikkelissä (-520 henk.) sekä Kotkassa ja Imatralla, noin 450 henkilöllä. Myös Raahessa ja Pieksämäellä väki väheni yli 300 henkilöllä vuoden 2020 aikana.

Suurimmista kaupungeista väkiluku kasvoi eniten Helsingissä (+0,6 %), Vantaalla (+1,1 %), Tampereella (+1,4 %) ja Espoossa (+1,5 %), yli 3 000 henkilöllä vuoden 2020 aikana. Oulussa kasvua oli lähes 2 000 henkilöä (+1,0 %), Turussa yli 1 500 (+0,8 %) ja Jyväskylässä yli 1 000 henkilöä (+0,8 %).

Kuopion  väkiluku kasvoi 984 henkilöllä (+0,8 %) 120 246 henkilöön vuoden 2020 lopussa, ohittaen Lahden väkimäärän yli 200 henkilöllä. Lahdessa väkiluku kasvoi 232 henkilöllä (+0,2 %) 120 039 henkilöön, Porissa väestön määrä väheni 232 henkilöllä (-0,3 %) ja Kouvolassa 906 henkilöllä (-1,1 %) .

Luonnollinen väestönkasvu monissa kaupungeissa negatiivinen

Luonnollinen väestönkasvu (syntyneet-kuolleet) kasvatti väkilukua eniten vuoden 2020 aikana  Espoossa ja Helsingissä, noin 1 400 henkilöllä. Vantaalla syntyneiden enemmyys oli  864 henkilöä, Oulussa 726, Jyväskylässä 231 ja Tampereella 142 henkilöä.

Luonnollinen väestönkasvu oli muissa vertailukaupungeista negatiivinen, Kouvolassa (-646 henk.), Porissa (-392 henk.), Lahdessa (-298 henk.) ja Joensuussa (-167 henk.). Myös Turussa ja Kuopiossa kuolleita oli vuonna 2020 hieman enemmän kuin syntyneitä.

Alenevan syntyvyyden ohella väestön ikääntyminen vähentää luonnollista väestönkasvua. Kouvolassa, Porissa ja Lahdessa 65-vuotta täyttäneiden osuus oli vuonna 2020 25-28,6 prosenttia kokonaisväestöstä ja 75-vuotta täyttäneiden osuus noin 11-13 prosenttia. Espoossa ja Vantaalla 65-vuotta täyttäneiden osuus oli vain noin 15 prosenttia ja 75-vuotta täyttäneiden osuus hieman yli kuusi prosenttia kokonaisväestöstä.

Kuntien välinen nettomuutto kasvatti Lahden väkilukua yli 200 henkilöllä

Kuntien välinen nettomuutto kasvatti väkilukua vuonna 2020 eniten Tampereella (+2 152 henk.) ja Vantaalla (+1 004 henk.). Kuopiossa maan sisäinen muutto kasvatti väkilukua 702 henkilöllä, Oulussa ja Turussa noin  650 henkilöllä, Jyväskylässä 394 ja Lahdessa 222 henkilöllä.

Kuntien välinen nettomuutto oli negatiivinen Helsingissä (-983 henk.), Espoossa (-682 henk.), Kouvolassa (-424) ja Porissa (-54 henk.).

Nettomaahanmuutto kasvatti Lahden väkilukua yli 300 henkilöllä

Nettomaahanmuutto kasvatti väkilukua vuonna 2020 kaikissa vertailukaupungeissa, eniten Helsingissä (+3 479 henk.), Espoossa (+2 442 henk.) ja Vantaalla (+1 635 henk.). Turussa ja Tampereella maahanmuutto kasvatti väkilukua yli 900 henkilöllä, Oulussa lähes 600 henkilöllä ja Jyväskylässä 456 henkilöllä.

Kuopiossa ja Lahdessa nettomaahanmuutto kasvatti väkilukua hieman yli 300 henkilöllä, Joensuussa 274:llä, Porissa 214:sta ja Kouvolassa 164 henkilöllä vuoden 2020 aikana.

 

Lähde: Tilastokeskus http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ Väestön ennakkotilasto.