Hyppää sisältöön

Takkulan golfkenttää hoidetaan yhteistyössä

Kaupungin ja Lahden Golfin yhteistyö Takkulan golfkentästä on käynnistynyt jo vuonna 1997. Yhteistyötä on nyt tarkennettu ja viheralueiden hoitoa seurataan säännöllisesti. 

Lahden Golf Oy on vuokrannut Lahden kaupungilta 78 hehtaarin suuruisen Takkulan golfkentän alueen. Maanvuokrasopimuksen vuonna 2018 tehdyn päivityksen mukaisesti Lahden Golf vastaa vuokra-alueen viheralueiden hoidosta kustannuksineen ja tuottoineen.
Yhteistyön tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä viheralueiden tuotot ja kustannukset ovat tasapainossa eikä niistä aiheudu voittoja tai tappiota vuokralaiselle tai vuokranantajalle. Esimerkiksi kentän metsien puunhakkuusta syntyvät tuotot käytetään alueen hoitoon.

– Kaupunki ei ole tehnyt näin laajaa maanvuokrasopimusta aiemmin, jossa vuokralainen sitoutuu vastaamaan viheralueiden hoidosta. Alueen uuden hoitosuunnitelman tavoitteena on laadukkaan golfkentän lisäksi mm. hakamaatyyppisten perinneympäristöjen lisääminen. Pyrimme win-win-tilanteeseen, jossa kaupunki saa hyvin hoidetun niitty- ja viheralueen ja Lahden Golf saa siistin ja turvallisen golfkentän, kaupungin metsäpäällikkö Anna-Maaria Särkkä kertoo.

Hakamaita ei synny ilman harvennusta

Lahden kaupungin ja Lahden Golfin yhteistyön tuloksena kaupunki saa yhden Lahden laaja-alaisimmista perinnebiotooppien kokonaisuuksista, jonka hoidosta ei tule kaupungille kuluja.
Puustoisten metsäsaarekkeiden hoidolla jäljitellään hakamaita, joka on äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Selvitysten mukaan golfkenttien harvapuustoiset vesakottomat reuna-alueet tarjoavat asuinpaikkoja hakamaille tyypilliselle lajistolle ja rikastuttavat kenttä- ja sen reuna-alueiden luonnon monimuotoisuutta.
– Niittyverkostoa halutaan Lahdessa laajentaa mm. luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Hakamaille tyypillinen lajisto ei menesty, jos alue ei ole tarpeeksi avara. Golfkentän yhteydessä harvapuisella alueella tämä toteutuu, Särkkä kertoo.
– Ympäristöystävällinen golfkenttä on tärkeä golfin harrastajille, alueella liikkuville ja lähialueille. Lahden Golf on tehnyt vuosia järjestelmällistä työtä ympäristöystävällisen golfin hyväksi ja hakee tänä vuonna kansainvälisen GEO-sertifioinnin ympäristötyölle, kertoo toimitusjohtaja Tommi Nikunen.

Kentän hoitoa seurataan

Lahden Golf Oy toteutti viheralueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyviä hakkuita golfkentän vuokra-alueen metsissä talvella 2019. Kahdessatoista metsäsaarekkeessa ja reunametsässä tehtiin harvennushakkuu, viidessä metsäsaarekkeessa poistettiin yksittäisiä puita.

– Laajojen hakkuiden jälkeen havaittiin, että maanvuokrasopimuksen mukaista toimintamallia tulee tarkentaa. Muutoksia tehtiin keväällä 2019 suunnitelman toteutumisen ja taloudellisen seurannan osalta, Särkkä kertoo.

Lahden Golf teetti hakkuiden jälkeen laajan luontoselvityksen, jonka perusteella tehtiin pitkän tähtäimen viheralueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelma sisältää erikoistavoitteet hakamaiden lisäämiseksi, luonnon monimuotoisuudelle ja vieraslajien torjumiseksi.
Suunnitelma on nyt hyväksytty vuosille 2020-2024. Lisäksi vuosittaiset työt hyväksytään erikseen ja tavoitteiden toteutumista valvotaan tarkastuksin ja vuosiraportein.

Aihealueet