Hyppää sisältöön

Talvipysäköinti talvikaudella 2020–2021

Lahden kaupunki on käynyt yhdessä kunnossapitourakoitsijoiden kanssa läpi talvikaudeksi 2020-2021 asetettavat talvipysäköintikieltokohteet. Olemme pyrkineet mahdollisuuksien mukaan lyhentämään pysäköintirajoituksia.

Talvikaudeksi asennettavat pysäköintikiellot mahdollistavat ajoratojen ja kevytväylien hyvän talvikunnossapidon. Jo yksikin väärin pysäköity auto vaikeuttaa huomattavasti ajoradan aurausta. On huomioitava, että pysäköintikielloissa ei aina ole syynä ajoradan auraus. Kadun laitaan pysäköidyt autot saattavat estää kokonaan mm. kapean jalkakäytävän talvikunnossapidon.

Viime talvikaudella tehtyä kokeilua jatketaan eli osa aikaisemmin pysyvistä talvipysäköintikielloista muutetaan vuoropysäköintikielloiksi, jolloin pysäköinti on sallittu vuoropäivinä kadun eri puolilla.

Vuoropysäköintikielto

Vuoropysäköintikielto parittomina päivinä.

Yksi valkoinen pystyviiva (pysäköinti kielletty -merkissä) tarkoittaa, että pysäköinti on kielletty kuukauden parittomina päivinä ajoradan sillä puolella, jolle merkki on asennettu.

Vuoropysäköintikielto parillisina päivinä.

Vastaavasti kaksi valkoista viivaa (pysäköinti kielletty -merkissä) tarkoittavat, että pysäköinti on kielletty kuukauden parillisina päivinä ajoradan sillä puollella, jolle merkki on asennettu.

Rajoitukset ovat voimassa aamu kahdeksasta seuraavaan aamuun kello kahdeksaan.

Pysyvä siirtokehotus

Esimerkkikuva pysyvästä siirtokehotuksesta.

Siirtokehotusmerkki tarkoittaa, että pysäköinti on aina kiellettyä merkissä ilmoitettuna päivänä/viikonpäivänä ja kellonaikana. Mikäli merkin vaikutusalueella on siirtokehotuksen voimassaoloaikana pysäköityjä autoja, ne tullaan siirtämään lähistölle. Siirrosta laskutetaan aina auton omistajaa.

 

Talvipysäköintikieltojen käyttö

Talvipysäköintikieltomerkit asennetaan mahdollisimman myöhään: sitten kun esim. lumitilanne niitä vaatii. Keväällä merkit poistetaan keskitetysti katujen ja viheralueiden hiekanpoiston jälkeen.

Tieliikennelaki vaatii, että kadulla olevia merkkejä on noudatettava. Tarkoituksenamme olisi saada kattava ja kaikille hyvä järjestelmä, joten jos jossain huomataan puutteita talvikieltojen merkitsemisessä, merkkejä muutetaan välittömästi.

Kehotamme asukkaita seuraamaan aktiivisesti ympäristöään. Mikäli asukkaat kokevat, että järjestelyjä tulisi muuttaa, voi asiasta laittaa sähköpostia kaivulupavastaavalle.

 

Lisätiedot talvipysäköinnistä:

Kaivulupavastaava Kristiina Virolainen, kristiina.virolainen@lahti.fi

Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka, Askonkatu 2, 15100 Lahti

 

Talvipysäköintirajoitukset 2021 (pdf)

Aihealueet