Hyppää sisältöön

Tapanilakodin luvanvastaisesta toiminnasta lautakunnan päätös

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta päätti 8.6. määrätä rakennusluvan vastaisen toiminnan lopetettavaksi Tapanilan entisen vanhainkodin tiloissa. Päätöksen tueksi määrättiin uhkasakko.

Entisen Tapanilakodin toiminnan lupa-asioita on selvitetty vuoden päivät. Kaupunki sai viime vuonna toimenpidepyynnön alueen asukkailta. Valituksen takia kaupungin oli tehtävä omistajalle ja toiminnanharjoittajalle kiinteistön käytöstä selvityspyyntö. Kiinteistön omistaja on Tapanilan Kartanokodit Oy ja kiinteistössä toimii SPR Hämeen piiri.

Selvityksessä kävi ilmi, että SPR:n tehostetun tuen asumisen palveluyksikön toiminta on hoitolaitoksen kaltaista ja se on nykyisessä laajuudessaan asemakaavan ja rakennusluvan vastaista. Rakennukselle on haettu rakennuslupa asumista varten.

Rakennuksen voimassa oleva asemakaava määrittelee niin kiinteistön omistajalle kuin naapureillekin sen, mitä toimintaa milläkin tontilla voi olla. Tapanilan korttelialue on asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue, jolle on mahdollista sijoittaa vanhusten palveluasumista. Vanhusten palveluasumisen lisäksi osa kiinteistön toiminnasta voi olla hoitoa tukevaa palveluliiketoimintaa. Muu tuettu asuminen tai erityisasuminen ei nykyisellään ole mahdollista.

Rakennuslupaan ei ole haettu muutosta

Kaupunki on ollut yhteydessä kiinteistön omistajaan ja toiminnanharjoittajaan lupa-asioissa useita kertoja, mutta asiassa ei ole löydetty yhteisymmärrystä. Rakennusvalvonta puuttui luvanvastaiseen toimintaan viime vuoden loppupuolella. Tilanne oli mahdollista tehdä lainmukaiseksi saattamalla rakennus rakennusluvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Rakennuslupaa tulee hakea, jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Muutoksiin oli aikaa vuoden loppuun saakka.

Kuluvan vuoden keväällä todettiin, että muutoksia ei ole tehty ja toiminta jatkuu entisellään. Nyt toimijoita uhkaa sakko, jos lautakunnan päätöstä ei noudateta. Lautakunnan määräykset tulee toteuttaa 31.7.2021 mennessä.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 8.6.2021

Aihealueet