Hyppää sisältöön

Tavoitteena elinvoimainen kaupunkikeskusta

Lahden keskusta kasvaa ja uudistuu. Vuoteen 2030 ulottuvat suunnitelmat keskustan ja liikenteen kehittämisestä pitävät asukkaat ja asiakkaat muutosten kyydissä.

Keskustavisio on koonti Lahden ydinkeskustan tulevaisuudenkuvasta. Tavoitteena on houkutteleva ja sujuva keskusta asumiseen, asiointiin ja yrittämiseen. Viihtyisä keskusta lisää elinvoimaa ja asiakasvirtoja sekä houkuttelee Lahteen uusia asukkaita.

Keskustavisio näyttää, mihin suuntaan keskusta kasvaa ja miten Lahden vetovoimatekijät muuttavat kulkuvirtoja ja asiointia. Tulevaisuudenkuvassa huomioidaan muun muassa Ranta-Kartanon, Paavolan kampuksen ja Radanvarren rakentuminen. Lisäksi muut palveluverkon muutokset, hotellihankkeet ja taide- ja muotoilumuseo luovat vaatimuksia erityisesti liikenteen kehittämiselle.

Keskustavision rinnalla kulkee liikenne- ja liikkumissuunnitelma Liisu 2030. Liisun toimenpiteillä voidaan toteuttaa keskustaan sujuva, miellyttävä ja turvallinen liikenne ja liikkumisympäristö.

Toimenpidevaihtoehdot esitellään päättäjille seminaarissa 18.9. Työpajassa haetaan linjauksia etenemistavoista. Seminaarissa kuullaan myös puheenvuoro Joensuun keskustan kehittämisestä. Asukkaille teemoja esitellään verkkoasukasillassa alustavasti 12.10.

Keskustassa liikutaan kaikilla kulkupeleillä

Tehokas keino varmistaa liikenteen sujuvuus kasvavassa kaupungissa on autoliikenteen kehäreittien muodostaminen. Eteläinen kehätie tulee ohjaamaan raskaat liikennevirrat keskustan ulkopuolelle ja Mannerheiminkatua päästään kehittämään.

Keskustan palveluiden hyvä saavutettavuus henkilöautoilla varmistettaisiin Mannerheiminkadun, Vuoksenkadun, Saimaankadun, Lahdenkadun ja Hollolankadun muodostamalla kehäkadulla ja sieltä ohjaamalla pysäköintilaitoksiin. Vuoksenkadun mäkiosuuden ratkaisuna on tutkittu pintavaihtoehtoa sekä tunnelia. Molemmat vaihtoehdot esitellään seminaarissa.

Kehän sisäpuolisilla kaduilla tavoitellaan turvallisuutta ja viihtyisyyttä kävelijöille ja sujuvia reittejä pyöräilijöille. Aktiivisen liikkumisen mahdollistamisella halutaan lisätä lahtelaisten hyvinvointia ja elinvuosia. Toimenpiteillä voidaan vähentää myös keskustan melua ja ilmansaasteita. Tuore päätös keskustan uudesta aluenopeusrajoituksesta tukee keskustan kehittämistavoitteita.

Bussien vaihtopysäkkejä siirtämällä säästöjä ja nopeutta

Keskustan kehän lisäksi merkittävä, liikkumista sujuvoittava toimenpide olisi bussiliikenteen vaihtopysäkkien toteuttaminen Vesijärvenkadulle. Muutoksessa etelä-pohjoissuunnassa kulkevilta busseilta jäisi nykyinen torin kierto tekemättä, mikä sujuvoittaisi liikennettä, toisi vauhtia matka-aikoihin ja kilometrien väheneminen puolestaan kustannussäästöjä. Kehäkadun ja vaihtopysäkkialueen myötä Vesijärvenkatua on mahdollista kehittää joukkoliikennepainotteisena katuna ja pohjoisosaltaan viihtyisänä asiointikatuna.

Toimenpiteiden kustannukset jakautuisivat seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kehän ja sen sisäpuolisten katujen kehittäminen ja vaihtopysäkkimallin kustannusarvio on yhteensä noin 15-25 miljoonaa euroa. Vuoksenkadun ratkaisut vaikuttavat kustannusarvioon merkittävästi, tunnelityö kaksinkertaistaa kustannusarvion noin 40 miljoonaan euroon.