Hyppää sisältöön

Teräsmuorinraitin ensimmäinen osuus on valmistunut

Uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteyden, Teräsmuorinraitin, ensimmäinen osuus sekä Neljänkaivonkatu ovat valmistuneet ja ne avataan kaikkien käyttöön perjantaina 17.9.2021.

Radansivunkadulta jatkuva jalankulun ja pyöräilyn yhteys Radansivunpolku on saanut tänä kesänä jatkoa Teräsmuorinraitista. Teräsmuoriraitti kulkee Neljänkaivonkadun ja Muorinkujan pohjoispuolelta liittyen Vahva-Jussin lenkille, voimakkaasti kehittymässä olevalle Vahva-Jussin alueelle.

Kuva Teräsmuorinraitilta itään.

Teräsmuorinraitin rakennusurakassa parannettiin myös Yli-Marolan kotieläinpihalle vievän Neljänkaivonkadun ja kotieläinpihan pysäköintialueen liikenneturvallisuutta. Lisäksi Neljänkaivonkadun pohjoispäähän rakennettiin hulevesiallas alueen sade- ja sulamisvesien sekä rakennusten perustusten kuivatusvesien hallitsemiseksi ja niiden luonnonmukaisen käsittelyn edistämiseksi.

Yksinkertaistettu karttakuva Teräsmuorinraitin sijainnista ja vaiheistuksesta.

Teräsmuorinraittia jatketaan myöhemmin länteen päin, kun Vahva-Jussin alueen pohjoisreunan rakentamistyöt ovat edistyneet. Jalankulun ja pyöräilyn raitti kulkee jatkossa Helsingintien ratasillan alitse Tornatoriin vievälle reitille ja sieltä jatkuen aina Hennalan asuinalueelle asti.

Kysyttävää?

Aihealueet