Hyppää sisältöön

Tervetuloa Lahden yhdistysiltaan 20.2.!

Yhdistysilta on tarkoitettu kaikille Lahdessa toimiville yhdistyksille. Tilaisuus järjestetään tiistaina 20.2. klo 17.00-19.30 Lahden kaupungintalon sisäpihalla ja etäyhteyksin.

Lah­den yh­dis­ty­sil­ta ko­koaa jälleen yh­dis­tys­toi­mi­joi­ta ja yhdistyskentällä toimivia työntekijöitä yh­teen. Iltaan osallistuminen on mahdollista paikan päällä kaupungintalolla tai etäyhteydellä. Lahden kaupungintalon sisäpiha sijaitsee katutasossa ja tilaan on esteetön pääsy.

Yhdistyksille toteutettiin yhdistysiltojen kehittämistä koskevat kysely loppuvuodesta 2023. Tämän kevään yhdistysilta rakennettiin nimenomaan yhdistyksiltä tulleiden palautteiden ja ajatusten pohjalta. Illan ohjelmistossa on luvassa vuorovaikutuksellista ja verkostoitumista tukevaa työskentelyä, ajankohtaisista asioista tiedottamista sekä työntekijöiden tapaamista ja mahdollisuutta yhteiseen keskusteluun.

Yhdistysiltaan on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen on avoinna 15.1.-15.2. välisen ajan. Ilmoittautumislomakkeen avulla voi ilmoittautua joko paikan päälle tulevaksi tai Teamsin välityksellä osallistuvaksi.

Ilmoittautuminen yhdistysiltaan

Ilmoittautumista tehdessä on hyvä huomioida, että etäyhteydellä yhdistysiltaan osallistuvien yhdistysillan sisältö ja kesto on erimittainen ja hiukan erilainen kuin paikan päällä osallistuvien. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat käytännön ohjeet ja Teams-linkki ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yhdistysillan ohjelma

klo 16.30–17.00 Kahvia ja pientä purtavaa kaupungin talo ravintolatilassa

klo 17.00–17.30 Ajankohtaiset yhdistyksiä koskevat asiat (Lahden kaupungintalo ja Teams)

 • kaupungin avustukset ja hakuaika (Lahden kaupunki)
 • yhdistyksille suunnattu avustustenhakuneuvonta (Yhdessä Päijät-Häme -hanke)
 • onnistuneen yhdistysyhteistyön case esimerkki
 • Yhteisö-/Kumppanuustalon tilannekatsaus

 

klo 17.30–19.00 Työpajatyöskentely ryhmissä (Lahden kaupungintalo)

 • Hyvän yhdistysyhteistyön case esimerkkiin syvempi tutustuminen – yhdistyksillä mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja jakaa ajatuksia
 • yhdistysten saavutettavuus ja vapaaehtoisten rekrytointi – miten saada eri väestöryhmistä jäseniä/ vapaaehtoisia toimintaa mukaan?

 

klo 17.30–18.00 Verkostoitumista ja ajatustenvaihtoa etäyhteyksien päässä (Teams)

 • yhdistysten välinen yhteistyö; millaisia onnistumisia/ haasteita yhdistyksillä on ollut? Missä asioissa voisimme tehdä yhteistyötä?

 

klo 19.00–19.30 Työntekijät yhdistysten tavattavissa (Lahden kaupungintalo)

 • Sari Knuuti, kestävän kehityksen ohjaaja, Lahden kaupunki
  aluekummitoiminta ja vapaaehtoisen asukastoiminnan tukemisen (esim. talkoot, lähiympäristön siistiminen jne.).
 • Roosa Rusanen, hankekoordinaattori, Lahden kaupunki
  harrastustoiminta Lahdessa, harrastamisen Lahden malli, koulujen kerhotoiminta ja yli 15-vuotiaiden harrastustoiminta
 • Jenni Hannula, asiakaspalvelupäällikkö, Lahden kaupunki
  liikunta-, kokous- ja toimintatilojen varaamiset ja tapahtuman järjestäjille lainattavissa olevan välineistö
 • Maikki Suhonen, hyvinvointikoordinaattori, Lahden kaupunki
  yhdistysillat ja kumppanuuspöytien tuki ja kumppanuus
 • Milla Pyyhtiä, projektityöntekijä, Lahden lähimmäispalvelu
  vapaaehtoistoiminnan verkosto; millaista tukea verkostosta on yhdistyksille, mikä sen tarkoitus on ja kenelle verkosto on suunnattu?
 • Sanna-Maija Nurminen, liikuntapalveluvastaava, Lahden kaupunki
  liikuntatila-asiat, kaikenlaisten yhdistysten liikuntaosaamisen kehittäminen, liikunta-avustukset
 • Marja-Leena Pellikka, projektipäällikkö ja Sofia Heinonen, projektityöntekijä, Yhdessä Päijät-Häme -hanke
  Kumppanuustalo ja yhdistysten tuki ja yhteistyö
 • Sanna Virta, osallisuuskoordinaattori, Lahden kaupunki
  osallistuvan budjetoinnin ideoiden toteuttaminen sekä kumppanuuspöytien tuki ja kumppanuus
 • Suvi Mononen, tapahtumakoordinaattori, Lahden kaupunki
  tapahtuma-avustukset, vapaaehtoispankki, tapahtumiin liittyvät lupa-asiat ja lainattavat tapahtumatavarat
 • Petteri Peltonen, palvelupäällikkö ja Susanna Ormaa-Perälä, suunnittelija, Lahden kaupunki
  nuorisoon liittyvät asiat, nuorisoavustukset, yhdistysten ja nuorisopalveluiden välisistä keskusteluhetkistä sopiminen
 • Matti Karhos, kulttuuriasiainpäällikkö, Lahden kaupunki
  kulttuuriyhdistysten avustukset, kulttuuritilojen käyttö, yhteistuotannot sekä yhteiset hankkeet

 

 

Yhdistyskentällä työskentelevät työntekijät ovat illassa yhdistyksiä varten ja tavattavissa.

Työntekijän tapaamista ei ole suunnattu millekään tietyn alan yhdistystoimijalle vaan jokainen yhdistyksen edustaja voi käydä vapaasti tapaamassa ketä tahansa työntekijöitä.

Jokaiselle työntekijälle on suunnattu teema/aiheet lähestymistä ja kysymysten suuntaamista helpottamiseksi.

 

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan yhdistysiltaan!

Lisätietoja