Hyppää sisältöön

Tervetuloa viheralueiden arvoja pohtivaan asukastyöpajaan!

Pohdimme kaupungin viheralueisiin kohdistuvien maankäytön muutosten vaikutuksia asukkaiden kannalta. Tuotamme asukkaiden kanssa yhdessä tietoa siitä, miten sosiaalisia vaikutuksia kannattaisi suunnitteluprosessissa huomioida.

Tervetuloa viheralueiden arvoja pohtivaan asukastyöpajaan tiistaina 16.11.2021 klo 17.30–19.30 Lahden Palvelutorin lavalle (Kauppakeskus Trio, 2.krs. Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18).

Työpajassa tunnistetaan asukkaiden viheralueille antamia arvoja ja pohditaan niiden merkitystä suhteessa ekologisiin arvoihin ja toisaalta rakentamisen mukanaan tuomiin hyötyihin.

Asukastyöpaja on osa Sitran rahoittama No Net Loss City -hanketta, jota toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Akordi.

Lahden kaupunki on mukana kehittämässä ekologisen kompensaation mallia kaupunkien maankäytön suunnitteluun. Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi rakentamisen vuoksi menetettyjen luontoarvojen palauttamista toisaalla tehdyillä, samoja tai parempia luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. Tavoitteena on, että luontoarvot eivät kokonaisuudessaan heikkene.

Työpaja kestää kaksi tuntia.

Ohjelma

klo 17 Alkaen kahvia tarjolla!
klo 17.30 Tervetuloa ja työpajan tavoite.
klo 17.45 Karttakyselyn tulokset
klo 18 Työskentelyä pienryhmissä
klo 19 Työskentelyn purku – tuloksia ja jatkokysymyksiä
klo 19.20 Tietoa siitä mitä tapahtuu seuraavaksi, mistä saa lisätietoa ja miten voit osallistua jatkossa.
19.30 Työpaja päättyy.

Ilmoittaudu asukastyöpajaan

Vastaa myös kyselyyn viheralueiden arvoista ja kompensoinnista.

Kysely on auki 16.11.2021. saakka. 9.11. mennessä tulleita vastauksia tarkastellaan asukastyöpajassa.

Vastaa kyselyyn