Hyppää sisältöön

Terveydensuojelun pe­rus­mak­su tu­li voi­maan 1.1.2022

Terveydensuojelulain muutoksessa, joka tuli voimaan 1.1.2022, säädettiin valvonnan perusmaksusta.

Valvonnan perusmaksu

Valvonnan perusmaksu on 150 € vuosittain. Se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sen mukaan mikä on valvontakohteen tilanne vuoden alussa. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain.

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu. Se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta, eikä ositetusti vaan aina 150 € suuruisena.

Keitä perusmaksu koskee

Lähtökohtaisesti valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan Lahden ympäristöterveyteen. Täsmällinen luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on Laissa terveydensuojelulain muuttamisesta. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Valvonnan perusmaksu ei koske seuraavia kohteita

Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua.

Lisätietoja

Terveydensuojelulain suunnitelmallisesta valvonnasta ja näytteenotosta peritään valvontamaksut myös jatkossa Lahden ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesti.

Lisätietoja valvonnan perusmaksusta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

Lahden ympäristöterveys