Hyppää sisältöön

Tiekarttoja katujen korjaamiseen

Lahden kaupunki jatkaa yli 10 vuotta sitten aloittamaansa pioneerityötä katurakenteiden kuntotilan seuraamisessa yhdessä Marjetas Oy:n Jari Marjetan kanssa. 
Pyöräiljöitä pyörätiellä. Taustalla kaupunkinäkymä.

Marjetas Oy:n Kuntokierre -konsepti tuottaa kaupungille tärkeää ajantasaista tilannekuvaa katurakenteen kunnon kehittymisestä. Kuntokierre on eräänlainen tiekartta, jonka mukaan voidaan suunnitella ja priorisoida tulevia katurakenteiden korjauksia.  Kuntokierre on infrarakenteiden kunnon tilaa seuraava järjestelmä tai vuosikello, jonka avulla on helppo seurata tulevia korjauksia.

Tiedon hallinta ja ylläpito onnistuu InfraWEB:n avulla. InfraWEB on data-alusta esimerkiksi katujen kuntotiedoille. Kaikelle rakennetulle ympäristölle on olemassa vastaava rakenteiden elinkaaren hallinnan menetelmä. Kuntokierre sisältää kuntotietoa katurakenteiden lisäksi myös liikennemerkeistä ja muista liikenteenohjauslaitteista.

– Lahdessa on hyvä tieto katujen korjausvelasta ja sen kehittymisestä, peruskorjauksen tarpeessa oleva katuverkko on tunnistettu jo pitkään, kertoo kaupungininsinööri Mika Lastikka.

Katuja voidaan korjata joko saneeraamalla ne kokonaan, mikä tarkoittaa sitä, että kokonainen katu kaivetaan auki, tehdä uudet vesiputket ja vesihuolto tai pelkästään päällystämällä.

–    Edellämainittujen kahden korjaustavan lisäksi on olemassa välimuoto, jossa voidaan kaivaa jokin yksittäinen kohta auki ja korjata kohtaa eri tavoin, kuten lisäämällä kerroksia tai lisäämällä rakenteeseen tukevia rakenteita. Tämä on tehokas tapa jatkaa kadun elinikää, kertoo Jari Marjeta Marjetas Oy:sta. Korjaustavalle mietitään sopivin vaihtoehto tilanteen mukaan.

Käyttäjien tuottamaa tietoa saadaan esimerkiksi videokuvista tai digikuvista, joissa on paikkatiedot mukana. Niiden mukaan voidaan päivittää esimerkiksi pyöräreittien kuntotila. Rakennetusta ympäristöstä saadun ajantasaisen tiedon ja lahtelaisten pyöräilijöiden avulla saimme esimerkiksi esille pyörätieosuudet, joiden kunnostuksia valmistellaan toteutettavaksi rakennuskaudella 2023.

Liikkuminen Lahdessa