Hyppää sisältöön

Tieliikennelaki uudistui – Rautatienkadulla kokeillaan uusia pyöräilyn järjestelyjä

1.6. voimaan tullut tieliikennelaki mahdollistaa kaksisuuntaisen pyöräilyn yksisuuntaisilla kaduilla. Keski-Euroopasta tuttu järjestely tulee katukuvaan Suomessakin.

​Rautatienkadulla toteutetaan kokeilu kaksisuuntaisesta pyöräilystä yksisuuntaisella kadulla välillä Hämeenkatu ─ Harjukatu. Vastakkaiseen suuntaan (etelästä pohjoiseen) ajaville pyöräilijöille on maalauksella erotettu ajoradasta oma yksisuuntainen kaista kadun itäreunasta. Autoliikenteen suuntaan pyöräily tapahtuu aiempaan tapaan ajoradalla. (Alle 12-vuotiaat pyöräilijät voivat edelleen käyttää jalkakäytäviä.) Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi risteäville kaduille asetetaan järjestelystä kertovia liikennemerkkejä ja vastakkaiseen suuntaan pyöräileville osoitetaan selkeästi oma paikkansa.

Väistämissäännöt eivät Rautatienkadun risteyksissä juuri muutu. Vastakkaiseen suuntaan ajaville pyöräilijöille on kärkikolmiolla osoitettu väistämisvelvollisuus Hämeen- ja Vuorikadun risteyksissä. Vuorikatua kohti Vesijärvenkatua ajettaessa on muistettava katsoa ja väistää oikealta tulevia pyöräilijöitä, sillä nämä suunnat ovat kärkikolmioiden takia keskenään tasa-arvoisia.

Kokeilulla pyritään ratkaisemaan pyöräilyn epäjatkuvuuskohta Rautatienkadulta ja jalkauttamaan uutta käytäntöä yksisuuntaisille kaduille. Vastoin oletuksia, järjestely ei useiden eri maiden ja kaupunkien kokemuksien perusteella ole lisännyt liikenneonnettomuuksia vaan jopa vähentänyt niitä. Käytännön etuna on se, että eri suuntiin kulkevilla on suora näköyhteys vastaan tulevaan ajoneuvoon sekä sen kuljettajaan ja tällöin kuljettajien on myös helpompi arvioida ja sopeutua toistensa käytökseen.

Ajokaistojen kaventaminen rauhoittaa liikennettä ja laskee ajonopeuksia, mikä osaltaan parantaa katujen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Risteysalueilla on kuitenkin kiinnitettäviä aiempaa tarkemmin huomiota kaikkiin ajosuuntiin, jota myös tieliikennelain uusi ennakointivelvollisuus edellyttää.

Kokeilu alkaa viikon 24 aikana, kun tarvittavat maalaukset ja liikennemerkkien asennukset saadaan tehtyä ja on voimassa 30.9.2020 saakka.
Kokeilusta otetaan vastaan palautetta https://webropol.com/s/pyorailykokeilu.

Lisätietoja:
suunnitteluinsinööri Juhana Polojärvi
juhana.polojarvi@lahti.fi, p. 044 482 6402
Lahden kaupunki, kunnallistekniikka

Aihealueet