Hyppää sisältöön

Tilinpäätös 2020: Lahden kaupunki tekee poikkeuksellisen vahvan tuloksen

Lahden kaupungin talous vuodelta 2020 on toteutumassa merkittävästi ennusteita parempana. Tilikauden tulokseksi ennakoidaan 38,7 milj. euron ylijäämää. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet odotettua parempi verotulokertymä, kaupungin omat toimenpiteet ja kertaluonteinen valtion tuki.

– Tulos vahvistaa kaupungin tasetta ja parantaa mahdollisuuksiamme vastata tulevien vuosien haasteisiin.  Kaupungin talouden pohja ei silti ole vielä tasapainossa ja jatkamme määrätietoisesti uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Toimintakuluissa saavutettiin yli 17 milj. euron säästöt. Tähän vaikuttivat talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet ja koronapandemian aiheuttamat toiminnan rajoitukset.

Verotulojen kertymä ylitti odotetun 16,9 miljoonalla eurolla, mikä johtuu verokorttiuudistuksen aiheuttamasta kertymävajeen maksusta kunnille ja veronsaajien joulukuun jako-osuuksien muutoksesta. Tulosta puolestaan heikentävät tilinpäätöksessä tehtävät poistot, joilla varmistetaan taseen pysyminen ajan tasalla.

Ilman valtion koronatukea kunnille Lahden kaupungin tulos olisi jäänyt neljä miljoonaa euroa miinukselle. Tämäkin olisi ollut huomattavasti parempi tulos kuin alkuperäisessä vuoden 2020 talousarviossa, jossa alijäämää odotettiin kertyvän lähes 10 miljoonaa.

Kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan Lahden hyvää taloudellista tulosta edesauttoi hyvinvointiyhtymän pysyminen yhteisesti sovitussa talousarviossaan.

– Suomen kuntataloudessa vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Ennusteet menivät uusiksi monta kertaa.  Valtion tuki kunnille oli erittäin merkittävä, mutta sen lisäksi Lahden tulosta vahvistivat muutkin tekijät, toteaa kaupunginjohtaja Timonen.

Lahden kaupungin tilinpäätös valmistuu 22.3.2021.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386