Hyppää sisältöön

Torju legionellabakteeria tarkistuttamalla kiinteistösi veden lämpötilat säännöllisesti

Legionellan kasvua voidaan yleisesti torjua huolehtimalla siitä, että kiinteistöjen kylmä talousvesi on riittävän kylmää ja lämmin vesi riittävän kuumaa.

Legionellabakteerit ovat tunnetuimpia taudinaiheuttajia vesijärjestelmissä. Ne saattavat aiheuttaa sairastumisen erityisesti silloin, jos ne pääsevät hengitysteihin. Bakteeri voi päästä hengitysteihin, kun ihminen hengittää ilmaa, jossa on pieniä vesipisaroita tai vesiaerosolia, esimerkiksi suihkussa. Veden legionellapitoisuus voi kasvaa, jos veden lämpötila on legionelloille suotuisa, eli 20–45 °C.

Tarkistuslista asukkaalle tai talonomistajalle

  • Tarkista lämpimän käyttöveden lämpötila vesikalusteesta.
  • Ellet saa vähintään 50–55 °C lämmintä vettä käyttöösi kohtuullisen odotusajan kuluessa, huomauta asiasta isännöitsijälle tai säädä itse lämpimän veden lämpötila riittävän kuumaksi. Laske hanoista ja suihkusta joskus myös kuuminta mahdollista (vähintään 50–55 °C) vettä n. 1–2 minuutin ajan.
  • Tarkista kylmän veden lämpötila. Sen tulisi olla lämpimimmillään vain 20 °C. Juotavaksi tai ruoanlaittoon käytettävää vettä kannattaa laskea hanasta, kunnes kylmän veden lämpötila tasaantuu.
  • Käytä kaikkia vesipisteitä säännöllisesti.
  • Juoksuta vedenkäytön katkosten jälkeen aina ensimmäiset vesilitrat suoraan viemäriin.

Lahden ympäristöterveys valvoo legionellabakteerin esiintyvyyttä

Uuden lainsäädännön myötä kuntien terveysvalvonnassa tulee kiinnittää huomiota legionellabakteereihin.  Lahden ympäristöterveys alkaa valvoa legionellabakteerin esiintymistä rakennusten vesijärjestelmissä. Aiemmin terveydensuojeluviranomainen on valvonut legionellaa lähinnä tartuntojen tai tartuntaepäilyjen myötä.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että etukäteen määritellyissä, niin sanotuissa ensisijaisissa tiloissa täytyy jatkossa tehdä kiinteistön vesijärjestelmien riskinarviointia. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi uimahallit ja hotellit sekä tehostetun palveluasumisen yksiköt.

Riskinarvioinnissa rakennuksen vesijärjestelmää koskevien tietojen perusteella arvioidaan, onko riski legionellan esiintymiseen kasvanut. Jos mahdollisen riskin arvioidaan olevan tavallista suurempi, rakennuksen omistajaa voidaan velvoittaa toimenpiteisiin, esimerkiksi kylmän ja lämpimän käyttöveden lämpötilojen tarkkailuun tai muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. Riskinarviointeja käydään läpi Lahden ympäristöterveyden valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla.

Lahden ympäristöterveydessä järjestettiin jo vuonna 2020 oma tutkimusprojekti, jossa tutkittiin legionellabakteerin esiintyvyyttä eri kiinteistöjen lämmin- ja kylmävesijärjestelmissä ja legionellabakteerin esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä muun muassa käyttöveden lämpötilaa. Näytteitä otettiin 21 kappaletta eri kiinteistöstä Lahden kaupungin alueelta muun muassa päiväkodeista, vanhusten palvelutaloista ja hotellista. Näytteenotoissa yhdessäkään tutkitussa näytteessä ei havaittu legionellaa.

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä (THL:n verkkosivut)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta

Lisätietoja