Hyppää sisältöön

Tule esittelemään projektiasi kaupunkikehityksen konferenssiin

Smart Cities in Smart Regions 2024 -konferenssi Lahdessa 9.-10.10.2024 keskittyy alue- ja kaupunkikehitykseen. Konferenssiin haetaan nyt esityksiä niin tieteellisestä tutkimuksesta kuin käytännön kokemuksista.

Erityisesti julkisen sektorin toimijoita, yrityksiä ja järjestöjä toivotaan esittelemään käytännön esimerkkejä omista kokeiluistaan ja onnistumisistaan alue- ja kaupunkikehittämisen saralla. Millaisilla ratkaisuilla on parannettu kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta? Miten ympäristötavoitteet ja liiketoiminta saadaan kohtaamaan tuottavasti? Millaisin keinoin alue- ja kaupunkitasolla voidaan edistää hyvinvoivaa, aktiivista elämäntapaa?

Käytännön esimerkkien ei tarvitse pohjautua tieteelliseen tutkimukseen, vaan tavoitteena on hyvien käytänteiden jakaminen sekä tutkimuksen ja käytännön työn yhtymäkohtien löytäminen. Konferenssi pyrkii lisäämään yhteistyötä tutkijoiden, asiantuntijoiden, yritysten ja alue- ja kaupunkikehittämisen toimijoiden välillä.

Tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen esitysabstraktien deadline on 29.2.2024 ja käytännön esimerkkien 30.4.2024.

Mahdollisuus löytää hankekumppaneita

Osana konferenssia järjestetään myös matchmaking-osio, jossa osallistujat voivat esitellä hankeideoitaan ja etsiä yhteistyökumppaneita niiden toteuttamiseen.

Konferenssin järjestävät LAB-ammattikorkeakoulu ja Lahden kaupunki yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, LUT-yliopiston, Lahden Yliopistokampuksen, buildingSMART Finlandin, Forum Virium Helsingin ja hollantilaisen Avans-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätiedot

Smart Cities in Smart Regions 2024 Conference (LAB.fi)

Järjestelytiimi vastaa mielellään kysymyksiin ja auttaa esitysten ideoinnissa sähköpostitse: smart@lab.fi

Alue- ja kaupunkikehittämiseen keskittyvä Smart Cities in Smart Regions 2024 -konferenssi järjestetään Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella Lahdessa 9.-10.10.2024. Tämän vuoden konferenssi on järjestyksessään neljäs, ja se on viimeksi pidetty Hollannissa vuonna 2022. Aiemmissa konferensseissa on ollut 150–200 osallistujaa yli kymmenestä eri maasta.