Hyppää sisältöön

Turvallinen ja välittävä ilmapiiri on varhaiskasvatuksen vahvuus

Päijät-Hämeen kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät toteuttivat alkuvuodesta 2021 arviointikyselyn varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä 3-5-vuotiaille lapsille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.
Likuntatuokio Kilpiäisten päiväkodissa

Aiempien vuosien kyselyjen tapaan varhaiskasvatuksen vahvuuksiksi nousee varhaiskasvatuspaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Huoltajien mielestä varhaiskasvatuksen henkilöstö arvostaa perheiden kasvatusnäkemystä ja he kokevat, että lapsella on mahdollisuus saada tukea kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Myös lapset kokevat, että varhaiskasvatuspaikan aikuiset auttavat, kun tarvitsee apua.

Seudullisen kyselyn kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikkuminen ja leikki ovat tärkeä osa lasten päivää. Nämä asiat korostuvat myös varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Tulokset osoittavat, että edellisen kyselyn 2019 perusteella valituissa kehityskohteissa on edistytty: lasten, huoltajien ja henkilöstön osallisuus on vahvistunut, huoltajat ovat saaneet aiempaa enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä ja henkilöstön digiosaamista ja työhyvinvointia on edistetty. Jatkossakin näihin kehityskohteisiin paneudutaan ja erityisesti osallisuuden vahvistamiseen ja henkilöstön digitaitojen kehittämiseen.

Lahden varhaiskasvatuksessa toiminnan yhteinen suunnittelu koetaan tärkeänä

Lahden varhaiskasvatuksen kyselytulosten perusteella huoltajat olivat tyytyväisiä ja antoivat toiminnasta kouluarvosanan 9. Huoltajat kokivat vahvuuksina varhaiskasvatuspaikan hyvän hoidon, turvallisen ja välittävän ilmapiirin sekä lasten mahdollisuuden saada tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Kehittämiskohteena sekä huoltajat että henkilöstö toivoivat huoltajille lisää mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun. Toiminnan suunnitteluun haluavat myös lapset osallistua: ” Mä toivon, että lapset sais päättää kuinka pitkään ne on sisällä ja milloin ne siivoo.”

Lasten kokemana arki on turvallista. Mukavien kavereiden ja aikuisten kanssa voi tehdä kiinnostavia asioita. Paljon kertoo yksi vastaus: ”Mut tekee iloiseksi, kun toiset auttaa mua jossain sellaisessa, mitä mä en saa ite tehtyä.”

Henkilöstö haluaisi painottaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä. Lapsetkin haluaisivat käyttää hoitopaikassa enemmän tietokonetta, tablettia tai puhelinta. Lasten avoimissa vastauksissa otettiin tähän kantaa: ”Tietokonetta ja puhelinta ei lapset käytä ja se on vähän tyhmää”. Oppiminen on lasten mielestä kivaa.

Lahden varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemys oli yhteneväinen seudullisen arvioinnin kanssa ja henkilöstö antoi arvosanaksi 9 -. Vastauksissa korostui varhaiskasvatussuunnitelman merkitys omaa työtä ohjaamassa ja toiminnan kehittämisessä. Suunnitelma kannustaa monipuoliseen toimintaan, oppimiseen ja liikkumiseen.

Arviointikyselyyn osallistui 4 642 vastaajaa

Seudulliseen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 4 642 vastaajaa, joista 2 328 oli 3-5-vuotiaita, 1 374 huoltajaa ja 940 opetus- ja hoitohenkilöstöön kuuluvaa. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa.

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Jokainen kyselyssä mukana ollut kunta on saanut alueensa ja varhaiskasvatusyksiköidensä arviointitulokset ja tiedottaa tuloksistaan oman aikataulunsa mukaan.

Päijät-Hämeen kunnilla, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä, yhteisellä arviointityöllä on jo pitkät perinteet. Kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä toteutetaan kahden vuoden välein.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen seudullisista kyselytuloksista
kehittämiskoordinaattori Raisa Kujala puh. 044 716 1734

Lahden kaupungin kyselytuloksista
päiväkodinjohtaja Maarit Raitala, Lahti puh. 050 398 5475

 

Kuva Lassi Häkkinen