Hyppää sisältöön

Tutkijat selvittävät kaupunkilaisten arkiliikkumiseen liittyviä elämäntapoja

Turun yliopiston tutkijat keräävät tänä syksynä Espoon, Lahden ja Oulun asukkailta tietoa arkiliikkumisesta. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Transformative Cities -hanketta.

Tutkijat toivovat vastauksia 15 vuotta täyttäneiltä tutkimuskaupunkien asukkailta.

Kyselyyn osallistuvia henkilöitä pyydetään sijoittamaan kartalle arjen tärkeitä paikkoja ja kertomaan, millä kulkutavoilla matkoja kuljetaan. Lisäksi vastaajat arvioivat liikkumisen mieltymyksiin ja asuinpaikan valintaan liittyviä väittämiä, kertoo väitöskirjatutkija Felix Hallikainen Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitokselta.

Tutkijoita kiinnostaa, minkälaisia liikkumiseen kytkeytyviä elämäntapoja kaupunkilaiset suosivat. Tutkimuksella pyritään parantamaan kaupunkilaisten sujuvan liikkumisen edellytyksiä, sekä erityisesti lisäämään aktiivisen liikkumisen määrää.

Tässä tutkimuksessa kerättävä tieto liikkumisen elämäntavoista on ainutlaatuista. Sen avulla voidaan tunnistaa erilaisia liikkumiseen liittyviä tarpeita ja toiveita, joiden pohjalta voidaan parantaa kaupungeissa asuvien elämänlaatua kehittämällä tulevaisuuden kestävää kaupunkiympäristöä, jatkaa Hallikainen.

Tutkimus toteutetaan osana monitieteistä Transformative Cities -hanketta, jossa pyritään uusilla menetelmillä nopeammin kohti hiilineutraaliustavoitteita, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävien elämäntapojen yleistymistä.

Kaikki vastaukset ovat arvokkaita tutkimuksen kannalta. Kysely on avoinna 31.10. asti ja siihen voi vastata matkapuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kysely on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: mpt.link/liikkumiskysely

Yhteystiedot:
Väitöskirjatutkija Felix Hallikainen,
Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos
+358407033058
felix.hallikainen@utu.fi

Vastaa kyselyyn (Maptionnaire)

Aihealueet